ÇAYCUMA BELEDİYESİ TEMUZ 2014 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

 
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN; Çaycuma Belediyesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesine istinaden yapacağı Olağan Meclis toplantısının dönemi, gündemi, günü ve saati aşağıda belirtildiği şekildedir. Duyurulur.
 
 
                          27.06.2014
                    Bülent KANTARCI
                    Belediye Başkanı
 
 
 
Toplantı Dönemi              : Temmuz-2014
Toplantı Tarih ve Saati    : 02/07/2014 Çarşamba Günü, Saat 17:30
 
 
GÜNDEM                  :
 
1) Açılış ve Yoklama
2) Saygı Duruşu
3) Belediye Meclisinin 07/05/2014 tarih ve 37 sayılı kararında minibüs alımı olarak belirtilen işin ve/veya çok amaçlı otomobil alımı olarak değiştirilmesinin görüşülmesi
4) Belediyemiz defin hizmetlerinde kullanılmak üzere cenaze aracı alımı işinin görüşülmesi
5) Belediyemiz Sosyal Tesislerimiz bünyesinde bulunan çay bahçesinin Belediyemiz tarafından işletilmesinin görüşülmesi
6) Hizmet binası olarak kullanılacak yer ile ilgili olarak yapılan ankete ait  sonuçların görüşülmesi
7) Belediyemiz Norm Kadro cetveline 2 adet mühendis, 2 adet tekniker, 1 adet hemşire ve 1 adet psikolog kadrosu ihdasının görüşülmesi
8) Teşekkülüne çalışılan bandonun her türlü ihtiyacının karşılanabilmesi için Belediyemiz bünyesi altında faaliyet göstermesinin görüşülmesi
9) Haziran Ayı Meclisinde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen işler ile ilgili olarak komisyondan gelen konuların görüşülmesi
10) Haziran Ayı Meclisinde Türlü İşler Komisyonuna havale edilen işler ile ilgili olarak komisyondan gelen konuların görüşülmesi
11) Haziran Ayı Meclisinde İmar Komisyonuna havale edilen işler ile ilgili olarak komisyondan gelen konuların görüşülmesi
12) İmar Planı Tadilat Talepleri
13) Dilek ve Temenniler
14) Kapanış
 
 
 
 
 


 

PAYLAŞ


 


 

 

 

 

   Bülent KANTARCI

    BELEDİYE BAŞKANI
       

      Başkanın Mesajı
      Özgeçmiş
      
      

 
       Kent Rehberi
 
    Nöbetçi Eczaneler
       Kurum ve Kuruluşlar
       Hastaneler
       Gezi Alanları
       ...