Kanun ve Yönetmelikler

KANUN ve YÖNETMELİKLER


 

 


www.mevzuat.gov.tr

 


Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği

 
 

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

 
 
5393 Sayılı Belediye Kanunu
 
 

Çaycuma Belediyesi plan Notları

 
 
İtfaiye İç Hizmet Yönergesi

 
 
 

Mezarlıklar Birimi Yönetmelik

 
 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği
 
 

Mahalle Evleri Yönetmeliği

 
 
Toplum Merkezleri Yönetmeliği
 
 

Çocuk Belediyesi Yönetmeliği

 

Çocuk Meclisi Yönetmeliği 

 
 

Çocuk Yuvası Yönetmeliği

 

Mezarlıklar Yönetmeliği Değişikliği

 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yönetmeliği

 
 

Yazı İşleri Müdürlüğü
Yönetmeliği
 
 
Fen İşleri Müdürlüğü
Yönetmeliği

 
 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Yönetmeliği

 
 
 

Basin Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği

 
 

Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yönetmeliği
 
 

Makine İkmal bakım ve Onarım Müdürlüğü Yönetmeliği

 
 

......
 
 

İtfaiye Müdürlüğü
Yönetmeliği

 
 

Zabıta Müdürlüğü
Yönetmeliği
 
 

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yönetmeliği

 
 

Veteriner İşleri Müdürlüğü
Yönetmeliği
 
 

........
 
 

Hukuk İşleri Müdürlüğü
Yönetmeliği

 
 
 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yönetmeliği

 
 

A
rsa, Konut ve İşyeri Üretimi
Tahsisi, Kiralaması ve Satışına 
Dair Yönetmelik
 
 

D
isiplin Amirleri Yönetmeliği
 
 

Pazaryeri Yönetmeliği
 
 

Mezarlıklar Yönetmeliği Değişikliği

 

Yağmur Suyu Toplama ve Kullanma Yönetmeliği

 

 

 

Belediye Taşınmazlar Hakkında Yönetmelik

 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Yönetmeliği