Çaycuma'nın Konumu

Arşiv > Bilgi Arşivi >Çaycuma'nın Konumu

 

ÇAYCUMA’NIN KONUMU VE YÜZÖLÇÜMÜ

 Çaycuma ilçesi Zonguldak il merkezinin doğusunda kalır. İlçenin kuzeyi Karadeniz, doğusu Bartın, güneyi Devrek ile çevrili olup coğrafya koordinatları: 41 derece 18 dakika ve 41 derece 36 dakika kuzey enlemi, 32 derece 12 dakika doğu boylamıdır.  İlçenin genel yüzölçümü 490 kilometrekaredir. Belediye sınırları içinde kalan kent merkezinin yüzölçümü 21 kilometrekare, kent çevresindeki mücavir alanın yüzölçümü ise 39 kilometrekaredir.
(KAYNAK: Evren Atış, “Çaycuma’nın Coğrafyası” adlı doktora tezi)

 

YÜZEY ŞEKLİ VE DOĞAL DURUMU

Çaycuma, Filyos Çayı'nın ve bu çayın açtığı oluk vadinin üstünde kurulmuş bir şehirdir. Arazisi bölge geneline göre nispeten daha az engebelidir. Filyos Çayı ve yan dereleri araziyi yer yer derince ve oluk vadiler biçiminde yarmaktadır. İlçenin orta kesimindeki alçak arazi, güney-kuzey doğrultusunda uzanarak Karadeniz kıyısında sona erer. İlçe topraklarının her iki yanında Batı Karadeniz silsilesinin, Karadeniz üstündeki etkilerini oluşturan bir takım tepeler görülür. Filyos Çayı'nın kenarında büyüklü ve küçüklü alüvyonal düzlükler yer almaktadır. Bu düzlüklerden Hisarönü - Gökçebey arasındaki Filyos Çayı’nın aşağı çığırı Çaycuma toprakları içinde kalır ve iki bölümde incelenir. Hisarönü - Saltukova arasına "Saltukova" ve Saltukova - Gökçebey arasına ise "Çaycuma Düzlüğü" denir. Bunlardan başka derelerin yardığı küçük vadiler varsa da, bunlar önemli bir yer tutmaz. Çayır mağarasından itibaren Dereköy’e kadar uzanan Değirmenözü Vadisi, Çaycuma - Beycuma arasındaki vadinin adı ise Çarşamba Vadisi'dir. Yer yer platolaşmış düzlüklerden başka önemli yayla yoktur.

  Çaycuma’nın doğusundaki Perşembe bölgesinde, merdiven basamağı gibi yerleşen köyler Ohlor Dağları’na kadar uzanır. Merkez ilçenin Filyos Çayı üzerindeki köprüsünün denizden yüksekliği 20 metre kadardır. Genel ortalama yüksekliği ise 100 metredir. İlçenin en önemli yükseltisi Balat Dağı (640 metre) ve silsilesinde bulunan Göldağı’dır (720m). Bundan başka, Veli Baba Tepesi, Düz Dağ, Hasan Dağı, Yoncalı Dağ ve Karaçalılık gibi önemli yükseltiler ilçenin başlıca engebelik ve yükseltilerdendir.
(KAYNAK: Evren Atış, “Çaycuma’nın Coğrafyası” adlı doktora tezi)

 

 

 

   Bülent KANTARCI

    BELEDİYE BAŞKANI
       

      Başkanın Mesajı
      Özgeçmiş
      
      

 
       Kent Rehberi
 
    Nöbetçi Eczaneler
       Kurum ve Kuruluşlar
       Hastaneler
       Gezi Alanları
       ...