Devlet Demir Yolları’nın yapımı

Arşiv > Bilgi Arşivi > Devlet Demir Yolları’nın yapımı
 
  Taşkömürü merkezi Zonguldak’ı, Ankara ve İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla inşa edilen Ankara-Irmak-Filyos-Zonguldak demiryolunun Irmak-Filyos bölümü 29 Ekim 1935 tarihinde bitirilmiştir. Çaycuma’nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine çok büyük katkısı olan demiryolunun Filyos-Irmak hattı, 14 Kasım 1935 tarihinde Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya’nın da katıldığı Filyos’ta düzenlenen büyük bir törenle hizmete açıldı. 
  Trenle Filyos’a gelen Bakan Ali Çetinkaya, Vali Halid Aksoy’un ardından törende bir konuşma yaparak demiryolunun Zonguldak ve bölge açısından hem önemini anlattı, hem de yol yapımı hakkında teknik bilgiler verdi. Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya’nın, bölgemize demiryolu yapımının bir tür tarihçesini de içeren bu konuşmasının tam metni şöyledir: 
  “Bugün açtığımız hat, kömür hattıdır. Dünyanın en zengin kömürü Zonguldak’tadır. Bu hatla, memleketin bilhassa büyük servetlerinden biri olan kara elmasın, kömür hazinesinin kapısına dayanmış bulunuyoruz. İyi bilirsiniz ki, bu zengin maden hazinesine bizi ulaştıran demiryolu, yurdu demir ağlarla örmek kadar tüten bacalarla da süslemek azminde bulunan yüce Başbakan İsmet İnönü’nün, çok uzakları gören düşünce ve isabetli demiryolu siyasetinin değerli ve mes’ud bir neticesidir. Bu kömür yolu, daha bugünden Anadolu yaylasında yer yer kurulan ve kurulacak olan ağır endüstrimizi ve günden güne artmakta olan demiryollarımızı besliyecek enerjinin can damarıdır. Bundan dolayıdır ki, yolun takip ettiği istikamet de ancak bu gayeye varılmak için seçilmiştir. Diğer bazı hatlarla bu hattın fennî murakebesi 7Şubat 1927 senesinde İsveç ve Danimarka grubuna verilmiş ve inşaat malzemesinin kolay nakledilebileceği düşüncesiyle inşasına 1927 tarihinde bu noktadan, Filyos’tan başlanmış ve bu suretle şu önümüzde görülen iskele ve sair tesisat kurulmuştur. Fakat sonraları, Sıvas hattının ilerlemesi ve nakliyatın kara tarafından yapılmasında kolaylık hasıl olunca, bu taraftan başlanmış olan inşaat Eskipazar’da durdurulmuş ve buna karşı, hattın diğer ucu olan Irmak istasyonundan Çankırı’ya doğru inşaata devam olunmuş ve Çankırı’ya kadar 105 kilometrelik kısım 23 Nisan 1931 tarihinde işletmeye açılmıştır. Bu sıralarda baş gösteren iktisadi darlık ve engeller dolayisiyle, inşaat durgunluğa uğradığı halde, her karşılaştığı güçlüğü yenmekte büyük zevk duyan Cumurluk idaresi, işin temposu ağırlaşsa da arasını kesmeksizin daima ileri atılışlarla böylece sona erdirmeğe muvaffak olmuştur. 
   Hattın Irmak-Filyos arasındaki uzunluğu 391 kilometredir. Üzerinde 27 istasyon, 1368 adet menfez ve kuru köprü, 8800 metre uzunluğunda 37 tünel vardır. Büyük ve zarif köprülerin her biri ve hele bütün memleket demiryollarındaki tünellerin en uzunu olan 3440 metrelik Batıbeli tüneli, Türk eliyle kurulmuş bir fen ve sanat örneğidir. 
  Bu hattın inşasına, devlet hazinesinden sarfedilen para 45 milyon liradır. Hattın geçtiği yerlerde nüfusun kalabalık, toprakların zengin, ormanların güzel ve verimli madenlerin çok olması dolayisiyle yakın bir gelecekte hat boyunca kurulacak olan fabrikalarla buralarda bir kat daha bayındırlık ve refahın artacağı tabiidir. Filyos son bir menzil değil, kömür hazinesine girmek için bir kapıdır. Hat şimdiden Zonguldak’a, Ereğli’ye doğru uzanmaktadır. Pek kısa bir zaman sonra bu töreni Zonguldak’ta yapmakla büyük bir saadet duyacak, bahtiyarlığımız artacaktır. Tabiatın yurdumuza verdiği bu değerli hazinelerin mahsulünden ilk bir vagon kömürü beraberimize alıp götüreceğiz ve ilk armağan olarak cumurluk ulularına takdim edeceğiz.Bu ulusal ve çok önemli hizmetleri takdirinize sunarken bu hayırlı işlerde fikir ve bilgileriyle uğraşan küçük, büyük iş arkadaşlarıma ve bu yolda çalışan vatan çocuklarına teşekkürü ve aynı zamanda doğruluk ve bilgi ile hareket eden ve işin başarılmasında muvaffak olan İsveç ve Danimarka gruplarına ve Müdürleri Herr Kamp’a samimi memnuniyetlerimizi bildirmeyi ödev bilirim. Ulusal amaçlarımızdan biri olan bu değerli eseri görmek arzusu ve manevi zevkiyle davetimize icabet ederek gelmiş olan sayın konuklarımıza saygılar sunarım. 
  Sevgili yurddaşlar, 
  Milli mücadelemizin en parlak zaferle neticelenmesinden sonra, inkılâbımızın öz realitesini yapmak için Önderimiz Atatürk’ün sevgili milletine gösterdiği her yol, işte bugün kıyısında bulunduğumuz bu deniz kadar geniş, engin, temiz ve nurlu alanlara çıkan Türk milleti, bugün ve yarın da inkılâbın bu gibi değerli eserleriyle daima gurur ve iftihar duyacaktır. Ve bu da şerefli bir hakkıdır. 
  Arkadaşlar, 
  Bugün sonsuz bir sevinçle kutladığımız bu açılma bayramını, şu bir kaç gün içinde garbde Anadolu’nun Akdeniz kıyılarına bakan Isparta ve Burdur yaylalarından, şarkta kardeş illere demiri kol salacak olan Diyarbekir surlarından kopacak şenlik seslerinin ve kutlu bayramların biribiri ardından yapılmasını, bayındırlık alanında olduğu kadar cumurluk işlerinin her alanında ulusumuzu muvaffakiyetten muvaffakiyete eriştiren yüce Atatürkümüzle onun eserini isabetli ve basiretli bir irade ile durup dinlenmeden takip eden yüksek Başbakanımız İsmet İnönü daima ileriyi gören yüksek basiret ve zekalarına borçluyuz. Ey Türkün gözbebeği Kamal Atatürk! Karadenizin bu güzel kıyılarından sana binlerce minnet ve selam!”38
   Aynı yıl, demiryolunun Filyos-Zonguldak arasındaki 25 kilometrelik bölümünün yapımına devam edildi. 4 milyon 500 bin lira tutan Filyos Zonguldak hattı bir yılda tamamlandı.
(Ekin Ofset)
 
 
 

Diğer dış kaynaklardan, genellikle sağlık bakım ihtiyaçlarıyla uğraşmak için para almak her defa kolay değildir. Piyasa, çeşitli ilaçları satan varyant çevrimiçi eczanelerle sular altında kaldığı için, ilaçları çevrimiçi satın alma artık çoğumuz için bir hayal değildir. Viagra, erkeklerin ereksiyona devam etmesine yardımcı olacak için ideal bir ilaç. Bu makale "sildenafil içeren" üzerine odaklanmaktadır. Viagra gibi uyuşturucu satın aldığınızda doktorunuza "" yaklaşık danışmalısınız. Aradığınız çok başarılı şey "" dir. Genel olarak, hayal kırıklığının ereksiyona uğraması rahatsızlık verebilir. Doktorunuzun size reçete yazdığını Viagra veya başka bir çare olduğunu, çünkü size göre avantajın potansiyel olarak ciddi yan etkilerden daha büyük olduğuna karar verdiğini unutmayın. Seks terapistiniz bilgilerinizi gözden geçirir, sağlanan ilaçlar Viagra sizin için uygunsa.

 

 

   Bülent KANTARCI

    BELEDİYE BAŞKANI
       

      Başkanın Mesajı
      Özgeçmiş
      
      

 
       Kent Rehberi
 
    Nöbetçi Eczaneler
       Kurum ve Kuruluşlar
       Hastaneler
       Gezi Alanları
       ...