İmar İşlemleri

İMAR İŞLERİ


İmar ve Şehircilk Müdürlüğü'nce Sunulan Hizmetler ilişkin bilgilere aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.
 

İmar Durumu İşlemleri

Yapı Kullanım İzni Belgesi İşlemleri

İmar Planı Tadilat İşlemleri

Kat İrtifa Hakkı Kat Mülkiyeti Projesi Onay İşlemleri

İfraz Tevhid Parselasyon İşlemleri

Asansör Tescil Belgesi İşlemleri

Yapı Ruhsatı İşlemleri

Yıkım Ruhsatı Yanan Yıkılan Yapı İşlemleri

Yapı Denetimi Hak Ediş İşlemleri

Geçici Ustalık Yetki Belgesi İşlemleri