İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan


 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN; İlçenin  Pehlivanlar Mahallesi Sağlık Ocağı arkası Gömleksiz Mevkiinde yer alan 8 ada muhtelif parselleri kapsayan alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızın F28.a.07.b.4.a / F28.a.07.b.4.b/F28.07.b.1.c Nolu Paftalarına göre 3194 sayılı İmar kanunun 18. maddesi ve Uygulama Yönetmeliği ile  3366-3290 sayılı yasalarla değişik 2981 sayılı yasanın Ek-1 Maddesi uyarınca 09.03.2012 tarih-46 sayılı ve 31.08.2012 tarih-112 sayılı Encümen Kararlarımız doğrultusunda Rota Mühendislik tarafından hazırlanan ve 28.12.2012 tarih - 173 Sayılı Encümen Kararı ile onaylanarak  Tapu Müdürlüğü'nün 10.06.2013 tarih 3181 yevmiye numarası ile tescil işlemleri tamamlanmış  Parselasyon Planını parsel bazında açılan davalar sonucunda  Zonguldak İdare Mahkemesinin iptal etmesi nedeniyle 13.05.2014 tarih-43 sayılı Encümen Kararı doğrultusunda hazırlanan geri dönüşüm cetvellerinin ve 24.10.2014 Tarih-118 Sayılı Encümen Kararının 3194 sayılı İmar kanunun 19. Maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 39 Maddesi uyarınca İlan amacıyla 24.11.2014 tarihinde Belediyemiz Meclis Salonuna asılmış olup, 1 ( bir ) ay  müddetle askıda kalacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 24.11.2014

           

                                       Bülent KANTARCI
                                Çaycuma Belediye Başkanı