İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlanİmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İmar İlan

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN;02.07.2014 tarih-71 sayılı Meclis Kararımız ile uygun bulunan İlçenin Yeni Mahalle'de kain Tapu-Kadastroda Pafta:15, Ada:34, Parsel:93 noda kayıtlı taşınmazın bulunduğu bölgede  Zonguldak İdare Mahkemesinin 19.11.2013 tarihli E.2013/893, K.2013/1450 sayılı plan iptal  kararı gerekçeleri dikkate alınarak  93-341-342-343-344- ve 360 nolu parselleri kapsayacak şekilde Şehir  Plancısı Tuğberk ALTINALAN (Artı İmar Harita İnş. Kırt. Org. ve Tic.  Ltd. Şti.) tarafından hazırlanan plan değişikliğinin Meclisimizce onanması hakkındaki 03.12.2014 tarih ve 114 Sayılı Meclis Kararımız ile birlikte bakanlıktan  NİP_1272-2 şeklinde plan onay numarası alınan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planımızın F28.a.07.b nolu paftası ile bakanlıktan UİP_1273-9 şeklinde plan onay numarası alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızın F28.a.07.b.4.c nolu paftası,

04.12.2014 tarihinde Belediyemiz internet sayfasında ve Belediyemiz Meclis Salonunda 1 (bir) ay  müddetle ilan edilmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur. 04 Aralık  2014

 

                                       Bülent KANTARCI
                                Çaycuma Belediye Başkanı