Bilgi Edinme Hakkı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU   


Kanun No. 4982
Kabul Tarihi : 9.10.2003  

Amaç : Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam :  Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 

 Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliği

 

Bilgi Edinme Hakkı Başvuru Formu - Gerçek Kişiler

 

 Bilgi Edinme Hakkı Başvuru Formu - Tüzel Kişiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bülent KANTARCI

    BELEDİYE BAŞKANI
       

      Başkanın Mesajı
      Özgeçmiş
      
      

 
       Kent Rehberi
 
    Nöbetçi Eczaneler
       Kurum ve Kuruluşlar
       Hastaneler
       Gezi Alanları
       ...