Başkanın Mesajı

Değerli hemşehrim,

Anayasa ve yasalara bağlılık içinde;

Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğiyle;

Demokrasi, temel insan hak ve özgürlükleri ve laik cumhuriyet ideallerine sahip çıkarak;

Ulusal, toplumsal ve kamusal yararı her türlü yarardan üstün ve değerli görerek tüm gücümle çalışacağıma…

 

Belediyenin sahip olduğu bütün yetki ve kaynakları;

 

– Toplumun bütün kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kent yaşamını daha kolay ve güzel hale getirmek;

– Planlı kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural ve ilkelerine bağlı kalarak kentin mimari, tarihsel ve kültürel dokusunu koruyarak geliştirmek;

– Alt yapı hizmetlerini tamamlamak, güvenli, hızlı ve ucuz kent içi ulaşım sistemleri kurmak;

– Yoksulluğu kader olmaktan çıkararak, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyine sahip olmasını sağlamak,

– Hava, gürültü, su ve toprak kirliliğini ortadan kaldırarak kentin doğasını korumak;

– Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına yönelik özel önlemler almak;

– Engellilere, yaşlılara, şehit ailelerine ve gazilere sahip çıkmak;

– Esnafın ve tüketicilerin dostu olarak, her iki kesimin de hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek;

– Kenti, demokratik yaşamın, hoş görünün, toplumsal bütünleşmenin ve dayanışmanın geçerli olduğu bir yaşam haline getirmek;

– Etkili katılımcılık ve şeffaflık mekanizmaları kurup, yönetimde dürüstlüğü sonuna kadar uygulamak;

– Herkes için sanat ve kültür, her yaş için spor ve sağlıklı yaşam olanakları sağlamak;

– Kenti doğal yaşam ile buluşturup, kent bitkileri ve hayvanlarına da azami özen ve ilgiyi göstermek;

 

Böylelikle herkesin “varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde” yaşayacağı bir kent kurmak için kullanacağıma şerefim üzerine söz veriyorum.

Bülent KANTARCI
İnş. Y. Müh.
Çaycuma Belediye Başkanı

Bülent Kantarcı

Bülent KANTARCI

Çaycuma Belediye Başkanı