Ruhsatlar ve Beyannameler

İş Yeri Ruhsatı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak isteyen hemşerilerimizden, Ruhsat İşlemleri için istenecek olan belgeler aşağıdadır.

 

a)  Normal Müesseseler İçin ;

 1. 1. Belediye Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe
 2. 2. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Üyeliğine dair belge aslı.
 3. 3. Sağlık Ocağından alınmış, insan sağlığı ve ve genel sağlının korunması açısından uygun olduğuna dair rapor.
 4. 4. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünden alınmış, İtfaiyece sakıncasının bulunmadığını belirten rapor.
 5. 5. Belediyemiz İmar Müdürlüğü’nce verilmiş olan Yapı ruhsatı, Yapı Kullanma İzni veya 12.10.2004  tarihinden önce mevcut yapı olduğuna dair belgelerinden herhangi biri.
 6. 6. Belediyemizden alınmış Ortak Sicil No Kaydı.
 7. 7. Belediyemiz Tahsilat Servisi veznesine yatırılmış olan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı Makbuz.

 

b)  2. ve 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler İçin ;

 1. 1. Belediye Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe.
 2. 2. Gayrı Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu.
 3. 3. İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu.
 4. 4. İş Yeri Tesis Yerleşim Planı.
 5. 5. Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olanlar için Faaliyet Belgesi aslı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi olanlar için Oda Kayıt Belgesi aslı.
 6. 6. Vergi Levhası.
 7. 7. Tapu veya Kira Kontratı Fotokopisi.
 8. 8. Belediyemiz İmar Müdürlüğünce verilmiş Yapı Kullanma İzni Belgesi.
 9. 9. Şehir şebeke suyu kullanılmayan durumlarda ; İçme ve Kullanma Suyu Temin Projesi ve Açıklama Raporu. Kimyasal Analiz Raporu ve Bakteriyolojik Analiz Raporları.
 10. 10. Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde, Fosseptik Detay Projesi ve Açıklama Raporu
 11. 11. Yangın ve Patlamalara karşı gereken önlemlerin alındığına dair, Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünden alınacak Rapor.
 12. 12. Çalışanların her biri için Sağlık Raporu veya Portör Muayene Belgesi.

Beyannagmeler

Su Abone Sözleşme

Gayri Sıhhi Müessese Başvuru Formu

Sıhhi Müessese Başvuru Formu

Emlak Vergisi Arazi Beyan Formu

Emlak Vergisi Arsa Beyan Formu

Emlak Vergisi Bina Beyan Formu

İlan ve Reklam Vergi Beyannamesi

Tatil Günleri Çalışma Müracaat Formu