ÇAYIR MAĞARASI

Zonguldak-Çaycuma karayolunun 10. kilometresindeki Güdüllü Köyü’nün 3 kilometre kuzeyindeki Çayırköy’ e 1 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Sofular ve Eğridere suları Çayırköy mağara giriş ağzından batıp, 1004 metre yerin altından ilerleyerek Çayırköy’den boşalmaktadır. Giriş, 30 metreye yakın dik bir düşüşle başlayıp, 500 metre sonra sifona ulaşmaktadır. Sifon, suların az olduğu dönemlerde ancak geçilebilmektedir. Buradan sonra göller ile yatay olarak ilerleyen mağaranın sonunda derin bir göl bulunmaktadır.  6 çeşit yarasa türü ve sarkıtlarıyla dikkat çeken 1300 metre uzunluğundaki mağara, botla gezilecek kadar geniş alanları olan yeraltı nehrine bağlanmaktadır. (1)

Mağaranın genişliği yer yer 8m ye ulaşmakta bazı kısımlarında ise bir insanın zor geçeceği  kadar dardır.  Tavan yüksekliği 20 metre ila  yarım metre arasında değişmektedir.  Mağara içindeki akarsuyun derinliği  diz boyundan 4,5 metreye kadar ulaşmaktadır. Mağara çıkışında  bir değirmen bulunmaktadır. Mağara  yeraltı sularının debisinin çok yüksek olması sebebiyle mağara oluşumları yönünden çok zayıftır. (2)

 

 

 

Kaynaklar :

1) https://www.visitbakab.com.tr/listing/cayirkoy-magarasi-ve-degirmen/

2) Hamdi Mengi – Zonguldak Mağaraları