Kanun ve Yönetmelikler

Mevzuat.gov.tr

Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Çaycuma Belediyesi Plan Notları

İtfaiye Müdürlüğü Yönetmeliği

Mezarlıklar Birimi Yönetmeliği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği

Mahalle Evleri Yönetmeliği

Toplum Merkezleri Yönetmeliği

Çocuk Belediyesi Yönetmeliği

Çocuk Meclisi Yönetmeliği

Çocuk Yuvası Yönetmeliği

Mezarlıklar Yönetmeliği Değişimi

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Yönetmeliği

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmeliği

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yönetmeliği

Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği

Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Pazar Yeri Yönetmeliği

Mezarlıklar Yönetmeliği Değişikliği

Çaycuma Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliği

Yağmur Suyu Kullanma ve Toplama Yönetmeliği

Belediye Taşınmazlar Hakkında Yönetmelik

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Yönetmeliği

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Çaycuma Belediyesi KYS 2015 Sertitifikası