Hiçbir şehir küresel zorluklarla tek başına yüzleşemez

Hiçbir şehir küresel zorluklarla tek başına yüzleşemez

Yayınlanma Tarihi: 24.03.2022 - Perşembe | Görüntülenme Sayısı: 102 görüntüledi

Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı’nın ilk imzacıları arasında yer aldığı, Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde ICLEI (Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Ağı) tarafından yapılan Sürdürülebilir Kentler Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, “Hiçbir şehir, belediye başkanı veya ülke, küresel zorluklarla tek başına yüzleşemez. ICLEI’nin ağları ve ortaklıkları aracılığıyla, Türkiye belediyeleri, Avrupa ve küresel ölçekteki girişimlere daha kolay katılabilir” denildi.

Birleşmiş Milletlerin ortaya koyduğu sürdürülebilir kalkınma amaçlar doğrultusunda çalışma yürüten uluslararası bir sivil toplum örgütü olan ICLEI (Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Ağı) tarafından, 18 Mart 2022’de, İstanbul’da, Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı. “Krizler çağında sürdürülebilir bir kentsel dünya için köprüler kurmak” başlığıyla kamuoyuna açıklanan bildirgenin ilk imzacıları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gibi isimlerin yanı sıra Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı da yer aldı. “Bizler, İstanbul Kadıköy’de yapılan Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nde ortaya çıkan ve aşağıda yer alan maddelerde kararlılığımızı duyuruyoruz” denilerek açıklanan bildirgede şu görüşlere yer verildi:

YEREL YÖNETİMLER DEMOKRASİ, BARIŞ, SOSYAL ADALET, SAĞLIK, REFAH VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR

Günümüzde insanlık hayati zorluklarla karşı karşıyadır. İklim acil durumu kırılma noktalarına ulaştı, COVID-19 salgını sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdi. Demokratik kurumlar ve ilkelerin zayıf düştüğü süreçlere tanık oluyoruz. Savaşlar ve askeri çatışmalar Rusya’nın son Ukrayna işgali ile yeni zirvelere ulaşmakta. Ne yazık ki, küresel çok taraflı yönetişim bu hayati zorlukların hiçbirine yeterince yanıt vermemekte. Küresel nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı dikkate alındığında, her düzeyde yönetimler arasında işbirliğini içeren “çok katmanlı eylem” vizyonunun bir umut ışığı olarak hizmet edebilmesi için, yerel ve bölgesel yönetimleri güçlendirmeye, yetkinleştirmeye, ilişkilendirmeye ve sürece dahil etmeye kararlıyız.

ICLEI, TÜRKİYE BELEDİYELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇABALARINDA ÖNEMLİ BİR ORTAKTIR

2000’li yılların başında Türkiye, Yerel Gündem 21’i en iyi uygulayan ülkeler arasında başı çekmekteydi. Önde gelen küresel ağlardan biri olarak ICLEI, Türkiye belediyelerinin 2030 ve 2050’ye yönelik sürdürülebilirlik taahhütlerini desteklemek için büyük bir potansiyel sunmaktadır. Mart 2024’e kadar, ICLEI’ye üye olan Türkiye belediyelerinin sayısında büyük bir artış kaydedilmesini umuyoruz. Ayrıca Türkiye belediyelerini ICLEI girişimlerine ve ağlarına aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz. İklim alanında GreenClimateCities, doğa alanında CitiesWithNature, döngüsel ekonomi alanında ICLEI Circulars, gıda alanında CityFoodNetwork, sürdürülebilir hareketlilik alanında Ecomobility Alliance, çevre dostu satın alma alanında Procura+, iklim eylemlerinin finansmanı alanında Transformative Actions Programme, enerji alanında 100% Renewables, sürdürülebilir kalkınma hedefleri alanında SDGsInCitiesChallenge bunların başında yer almaktadır. ICLEI’yi, Türkiye’den dünya kamuoyuna sunulan benzersiz ve yenilikçi bir yaklaşım olan, Döngüsel Kültür kavramının küresel olarak daha da geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemeye davet ediyoruz.

TÜRKİYE KENTLERİNİN AVRUPA VE KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNE VE GİRİŞİMLERİNE KATILMASI

Hiçbir şehir, belediye başkanı veya ülke, küresel zorluklarla tek başına yüzleşemez. ICLEI’nin ağları ve ortaklıkları aracılığıyla, Türkiye belediyeleri, Avrupa ve küresel ölçekteki girişimlere daha kolay katılabilir. Avrupa ölçeğinde öncelikli girişimler arasında Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi, Avrupa Yeşil Şehir Anlaşması, Avrupa Döngüsel Kentler Bildirgesi, Avrupa Yerel Yeşil Anlaşmaları yer almaktadır. Birleşmiş Milletler ölçeğindeki öncelikli girişimler ise Paris İklim Anlaşması´nın 2050 itibari ile sıfır net karbon ve dirençli kentler hedeflerine yönelik olarak BM İklim Değişikliği Sekretaryası öncülüğünde yürütülen Race-To-Zero ve Race-To-Resilience kampanyaları, afetlere karşı dirençli kentleri öngören Making Cities Resilient 2030 kampanyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yerel Gönüllü İzleme süreçleri yer almaktadır.

TÜRKİYE’NİN ÖTESİNE GEÇMEK

Türkiye’nin kültürel, tarihi, sosyal ve jeopolitik bağlantıları çok çeşitli ortaklık potansiyelleri sunmaktadır. Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Orta Doğu ve Batı Asya’daki diğer şehir ve bölgelerin küresel sürdürülebilirlik çabalarına aktif katılımını artırmak için Türkiye belediyelerini ICLEI ile işbirliği yapmaya davet ediyoruz.

TÜRKİYE KENTLERİNİN 2022 BOYUNCA VE SONRASINDA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI GÖRÜŞMELERE AKTİF KATILIMI

ICLEI sahip olduğu geniş ağ sayesinde, Türkiye belediyelerinin küresel hedeflere yönelik uluslararası görüşmelere daha aktif katılarak bilgilenmelerine ve deneyimlerini etkin bir şekilde paylaşmalarına aracı olabilir. BM Genel Sekreteri tarafından yürütülen Ortak Gündemimiz süreci ve Kentlerin Geleceği Görev Gücü çalışmaları, Fildişi Sahili, Çin ve Mısır’da düzenlenecek İklim-Biyoçeşitlilik-Çölleşme Taraflar Konferansları, Polonya’daki 11. Dünya Kent Forumu bunların başında yer almaktadır. Ayrıca 2024 yılında Türkiye’de düzenlenecek Biyoçeşitlilik 16. Taraflar Konferansı’na özel olarak hazırlanacağız. Son olarak, bu belgede listelenen hedeflerin etkin biçimde uygulanması, yaygınlaştırılması ve takibi için Türkiye belediyelerini 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Malmö’de yapılacak ICLEI Dünya Kongresi’ne, aktif olarak katılmaya davet ediyoruz.

İlginizi Çekebilecek Yazılar

MEHMET AKBAŞ’IN CENAZESİ

İLÇENİN AHATLI KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ’NDEN; MUSTAFA AKBAŞ’IN OĞLU, MÜRVET CURA,…

26.06.2022
Pazar
Detaylar

Çocuklar cumhuriyet için söyledi

Çaycuma Belediyesi Çocuk Korusu’nun Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verdiği konser ayakta…

30.10.2017
Pazartesi
Detaylar

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE; YENİ MAHALLENİN; KAHYAOĞLU CADDESİ, UZALDI CADDESİ…

23.12.2021
Perşembe
Detaylar

Nuriye Özcoşkun’un Cenazesi

ÇENİN YENİ MAHALLESİ’NDEN; PINAR ÖZCOŞKUN AKTAŞ, SİDAR VE KADİR ÖZCOŞKUN’UN…

24.10.2021
Pazar
Detaylar