PANDEMİ NEDENİYLE SALONLARA SINIRLI SAYIDA KATILIMCI DAVET EDİLDİ

PANDEMİ NEDENİYLE SALONLARA SINIRLI SAYIDA KATILIMCI DAVET EDİLDİ

Yayınlanma Tarihi: 15.10.2020 - Perşembe | Görüntülenme Sayısı: 97 görüntüledi

Çaycuma Belediyesi ile Almanya’nın Lennestadt Belediyesi arasında 6 yıldan beri sürdürülen kardeş kent çalışmalarında, “Kardeş Kent Niyet Beyanı Belgesi”nin imzalanması ile yepyeni bir aşamaya gelindi. Zoom üzerinden yapılan törene her iki ülkeden de üst düzey bir katılım oldu.

Çaycuma Belediyesi ile Almanya’nın Lennestadt Belediyesi arasında 2014 yılından bu yana devam eden kardeş kent çalışmaları, ‘Kardeş Kent Niyet Beyan Belgesi’nin imzalanması ile yeni bir aşamaya geldi. Pandemi nedeniyle zoom programı üzerinden yapılan imza töreninde karşılıklı olarak mini müzik dinletileri ile altı yıl boyunca iki kent arasında devam eden ilişkilerin görüntülerinden oluşan bir fotoğraf gösterisi de yapıldı. İmza töreninin Lennestadt’taki konuşmacıları arasında Belediye Başkanı Stefan Hundt’un yanı sıra, Essen Konsolos Yardımcısı Efsane Tatar, Köln Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer, Federal Meclis SPD Milletvekili Nezahat Baradari, Federal Meclis CDU Milletvekili Dr. Matthias Heider ile Olpe Valisi Frank Beckehoff da yer aldı. Türkiye’de ki konuşmacılar arasında ise Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın yanı sıra, Çaycuma Ticaret Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu,  CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş,  AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Dış İlişler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, önceki dönem Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun bulunuyordu.

PANDEMİ NEDENİYLE SALONLARA SINIRLI SAYIDA KATILIMCI DAVET EDİLDİ

İmza töreninin Türkiye bölümünün yapıldığı Çaycuma Belediye Meclisi Salonundaki toplantıya Covid 19 tedbirleri kapsamında katılım son derece sınırlı tutuldu. Toplantıda, önceki dönem Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, önceki dönem Çaycuma Belediye Başkanları Orhan Yardımcı ve Osman Metin Yurtbay, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Çaycuma ve Çevre Köylerini Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Lennestadt Dostluk Grubu Başkanı Recep Karagöz’ün yanı sıra Belediye Meclisi Üyeleri ile daire amirleri eksiksiz olarak katıldı. Lennestadt’taki salonda ise 38 kişilik belediye meclisinin tamamıyla Uyum Meclisi Başkanı Nedim Kalembaşı yer aldı. Lennestdat ile Çaycuma ilişkilerinin gelişiminde büyük rol oynayan Nedim Kalembaşı aynı zamanda etkinliğin moderatörlüğünü de yaparken, Almanya’daki çevirileri Caner Kalembaşı, Türkiye’deki çevirileri ise Mürüvvet Ardıç yaptı.

KANTARCI: “BELEDİYELER, KALKINMA YOLUNDAKİ ADIMLARINI DA ORTAKLIKLARLA PEKİŞTİRMEK ZORUNDADIR”

Törende ilk konuşmayı yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Kardeş şehirler, iki kent, ülke, bölge ve hatta coğrafi ve politik olarak uzak bölgelerde bulunan ülkeler arasında kültürel ve ticari bağların teşvik edilmesini amaçlayan yasal ve sosyal anlaşmalardır. 1980-2000 döneminin başlarında hem AB projesinin hız kazanması hem de Demir Perde’nin yıkılıp Batı Avrupa ile bütünleşme sürecine girmesi kardeş şehir ilişkilerine yeni bir ivme katmıştır. Avrupa Birliği, kardeş şehir ilişkilerinin yurttaş düzeyinde de halkları birbirine yakınlaştıran, diğerinin gündelik yaşamı hakkında bilgi sahibi olma olanağı sunan ve önyargıları kıran bir araç olarak gördüğünü dile getirmektedir. Küresel ekonominin etkinliğinin artmasıyla belediyelerin, ya da daha geniş anlamda şehirlerin bunun içinde yer alabilmesi, küresel rekabette geri düşmemeleri için de bir ağın parçası haline gelmeleri artık zorunludur. Belediyeler, hizmetlerini daha iyi ve çağdaş bir şekilde yerine getirmek için birbirleriyle bilgi ve beceri alışverişinde bulunmanın ötesinde kalkınma yolundaki adımlarını da ortaklıklarla pekiştirmek zorundadırlar” dedi.

KANTARCI: “BELEDİYELER DAHA İYİ ÇALIŞAN KAMU GÜCÜ OLMALIDIR”

Anadolu’da gelişme ve kalkınma olacaksa bunun kalkınma ve kentler eliyle gerçekleşeceğini de söyleyen Kantarcı, “Belediyeler tıpkı başarılı Avrupalı örneklerde sıkça gözlendiği gibi karar ve denetim işlevini hakkıyla yerine getirerek daha iyi çalışan bir kamu gücü oluşturmayı, rekabet ve yenilikçilik özelliklerini geliştirmeyi, eğitim, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini dikkate almayı, ülke ve dünyayla daha güçlü eklemlenmeyi, iyi ulaşım, iyi bilgi teknolojisi erişimi altyapısı oluşturmayı, fuar, festival gibi faaliyetlerle kentin bilinirliğini ve çekiciliğini artırmayı hedeflemelidir. Belediyeler arası ortaklıklar, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yararlanılabilecek en önemli araçlardandır. Sonuç olarak, kardeş şehir işbirliklerinin amacı ne olmalı diye soracak olursak, karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunmak, kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, belediye yönetimi ve hizmet sunumu kalitesini geliştirmek, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, sosyal gelişme gibi ortak konularda farklı bakış açılarından faydalanmak, karşılıklı olarak tecrübe aktarımı yapmak, AB sürecine yerel düzeyde dahil olmak ve geliştirmek, uzun vadeli ve ortak amaca dayanan projeler yapmak gibi, çok sayıda başlıktan söz edilebilir” diyerek sözlerini sürdürdü.

KANTARCI: “LENNESTADT İLE ÇAYCUMA’NIN BENZER PEK ÇOK YANI BULUNUYOR”

Bu doğrultuda resmi süreci düzenleyen yasal mevzuatı da özetleyen Kantarcı, “Şu hususu da eklemek gerekirse, Kardeş şehir protokolü, Belediye Başkanları’nca imzalanmış, Belediye Meclisi’nde kabul edilmiş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmış bir belge olmakla birlikte yasal bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Tarafların birbirine gönüllülük esasında verdiği bir söz, hatta Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyine göre bir ‘Kardeşlik Yemini’dir, ama taraflar hiçbir yaptırımla karşılaşmaksızın bu sözlerinden/yeminlerinden vazgeçebilirler. İşte, Almanya’nın Lennestadt kenti ile 2014 yılında başlattığımız kardeşlik ilişkilerinin, tüm hazırlık aşamalarından geçilmiş, tanışma süreci ve görüşmeleri tamamlanmıştır. Adını içinden geçen ‘Lenne’ deresinden alan Lennestadt ile benzer biçimde adını içinden geçen Filyos Çayı’ndan alan Çaycuma kardeşlik açısından son derece uyumlu ve dengeli özelliklere sahiptir. Nüfus büyüklükleri, coğrafi yapılar, ekonomiler, sanayiler, kentleşme kültürü, sosyal yapı büyük benzerlikler taşımaktadır. Çok sayıda karşılıklı ziyaretler bu dönemde değişik katmanlarda yapılmıştır. Belediye faaliyetleri, itfaiye, eğitim, spor, sanayi, kültür, müzik vb birçok alanda tanışmalar gerçekleşmiştir. Farklı etkinliklerde bir araya gelinmiştir. Süreç içinde Belediyemize dört adet itfaiye aracı kazandırılmıştır. Bir jest olarak Çaycuma’da yeni açılan bir caddeye Lennestadt adı verilmiştir. Aynı şekilde Lennestadt’ta Çaycuma adını taşıyan bir alan bulunmaktadır. Özetle, iki kent arasında geçen altı yıl zarfında son derece sıcak ilişkiler kurulmuş, karşılıklı dostluklar pekişmiştir” dedi.

KANTARCI: “LENNESTADT’TA YENİ SEÇİLEN BELEDİYE YÖNETİMİNE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Kantarcı sözlerini, “Bu arada belediyelerimiz, karşılıklı olarak Meclislerinden oybirliği ile kardeşlik kararlarını almış, resmi süreci başlatmışlardır. Biraz önce açıklamaya çalıştığım mevzuat gereği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Valiliğimiz kanalıyla biz de başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. 2019 Eylül ayında değerli dostum Stefan Hundt, 2020 Eylül’ünde yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Nitekim geçen ay yapılan seçimlerde Tobias Puspas yeni belediye başkanı seçilmiştir. Belediye Meclisinde de değişiklikler olmuştur. Bu ay sonu itibarı ile yeni başkan ve Meclis görevi devralacaktır. Kendilerine üstün başarılar dilerken, altı yıldan bu yana artan bir ivme ile gelişen ilişkilerimizin daha da ilerlemesini kendilerinden beklemekteyiz. Değerli dostum Stefan’a ve kıymetli eşi Sayın Kerstin hanımefendi ve çalışma arkadaşlarına bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve huzur diliyorum. Başlattıkları dostluğun takipçisi olacaklarına yürekten inanıyorum. Şu anda, Lennestadt’taki devir teslim öncesi, fiziken olmasa bile sanal olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz” sözlerini şeklindeki ifadelerle sürdürdü.

KANTARCI: “SEÇİLMİŞLERLE DEVLET GÖREVLİLERİNİ YANIMIZDA GÖRMEK BİZE GÜÇ VERİYOR”

Kantarcı konuşmasını, “İki belediye Başkanı Stefan Hundt ve Bülent Kantarcı ve beraberinde Lennestadt Uyum Meclisi Başkanı Nedim Kalembaşı önderliğinde başlayan ilişkiler, bugün yeni bir aşamaya gelmiştir. Her iki taraftaki seçilmişlerin ve devlet görevlilerinin yanımızda olduğunu bilmek bize güç veriyor. Essen ve Köln Başkonsolosluğumuzun unutulmaz destek ve gayretlerini söylemeliyim. Çaycuma önceki Kaymakamımız Serkan Keçeli’yi de değerli katkıları nedeniyle anmamız gerekli.  Özellikle şimdiki Kaymakamımız Muharrem Coşgun’a ve Valimiz Mustafa Tutulmaz’a şükranlarımı sunuyorum. Burada tek tek isim saymamız imkânsız biliyorum. Bu güzel ve eşsiz tablonun oluşmasında her iki taraftan çok sayıda gönülden emek veren dostlarımız mevcuttur. Çaycuma Belediye Başkanı sıfatıyla bu örnek dostluğa değer verenlere, çaba harcayanlara candan, gönülden, kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün dünya ile birlikte her iki kentin insanlarının sonsuza kadar mutlu yaşamasını diliyorum” diyerek tamamladı.

HUNDT: “SEVGİLİ NEDİM’İN İLİŞKİLERİN BU NOKTAYA GELMESİNDE ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR”

Toplantıya Türkçe “Merhaba Çaycuma” diyerek başlayan Türkiye’deki dostlarını selamlayan Lennestadt Belediye Başkanı Stefan Hundt, “Dostluk kardeşlik belgemizin imza törenini pandemi nedeniyle, Çaycuma Belediyesinin önerisi üzerine böyle bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Yıllar süren çabalarımızın sonucunu bu akşamki törenle taçlandıracağız ve iki meclis de buna tanıklık edecek. Biraz önce Sayın Nedim Kalembaşı yıllar içinde bu doğrultuda atılan adımları bir fotoğraf gösterisi ile sundu. Bundan sonra çok daha fazla şeyler olacak. Hemen şunu ifade etmek isterim ki, Sevgili Nedim’in ilişkilerin bu noktaya gelmesinde çok büyük emeği var. Huzurunuzda ben kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

HUNDT: “DÜNYADA SAVAŞLAR KONUŞULURKEN BİZ BARIŞI KARDEŞLİĞİ KONUŞUYORUZ”

Hundt sözlerine, “Medyada takip ediyoruz, bütün dünyada olumsuzluklar, savaşlar konuşuluyor, en çok haber savaşlarla ilgili yapılıyor. Bütün dünyada siyasi gerilimler yaşanıyor. Amerika’daki seçimler, Beyaz Rusya’daki olaylar, Avrupa içinde ve Avrupa dışındaki gelişmeler hepimizi ürkütüyor. Biz sınırlarımızın dışında yaşayanlarla barışı, dostluğu değil yalnızca gerilimi ve savaşı konuşuyoruz. O yüzden bu akşam çok mutluyum. Çünkü burada barışı, konuşacağız, kardeşliği konuşacağız, dostluğu konuşacağız. Toplumlar arasındaki ayrılıkları körüklemek için değil anlaşmalar yapmak için buluştuk” diyerek devam etti.

HUNDT: “ALMAN-TÜRK İLİŞKİLERİ TARİHİN DERİNLİKLERİNE UZANIYOR”

Almanya ile Türkiye arasındaki dostluk bağlarının tarihin derinliklerine uzandığını da söyleyen Hundt, konuşmasını, “Her iki ülke arasında dostluk ilişkileri tarihin her döneminde iyi düzeydeydi. 1924’te Türkiye ile Almanya arasındaki barış anlaşması Kral 2. Wilhelm ile Mustafa Kemal Atatürk arasında imzalandı. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Ankara’nın modern bir kent olarak tasarımında Alman mimarların büyük katkısı oldu. 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’da yönetimi elinde bulunduran Nasyonal Sosyalistlerin zulmünden kaçan pek çok Alman vatandaşına Türkiye kucak açtı. Cumhurbaşkanı Atatürk güvenli bir sığınak olarak ülkesinin kapısını sonuna kadar açarak Alman vatandaşlarını Nazi zulmünden korudu. Türk-Alman dostluğunun çok güzel bir örneği Çaycuma’da da bulunuyor. Almanlar tarafından kurularak Çaycuma’nın gelişiminde büyük rol oynayan kâğıt fabrikası ve sosyal tesisleri dostluğumuzun bir nişanesi olarak hâlâ Çaycuma’da duruyor” şeklindeki ifadelerle sürdürdü.

HUNDT: “HER YIL FARKLI DİNE MENSUP İNSANLARLA BİRLİKTE BARIŞ DUASI YAPIYORUZ”

1960’lı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya gelen işgücünün Alman ekonomisine yaptığı büyük katkıyı çok iyi bildiklerini ve takdir ettiklerini de söyleyen Hundt, “Çaycuma’daki dostlarımızı ziyaret etmek amacıyla gittiğimizde götürüldüğümüz Zonguldak’taki bir madende bize, maden bölgelerine gelen Almanların işçi toplamak için yaptığı çalışmaları anlattı. O yıllar Almanya’nın gelişim yıllarıydı. İşgücüne ihtiyaç vardı. Türkiye’den de pek çok insan buraya gelerek kendine yeni bir iş ve memleket buldu. Türkiyeli dostlarımızla burada çok güzel ilişkilerimiz var. Cami Yaptırma Derneği ve Alevi Kültür Derneği ile etkinlikler yaparak toplumlar arası ilişkilerin gelişmesi için çalışıyoruz. İki farklı dine sahip Hristiyan ve Müslüman topluluklar arasında burada çok güzel şeyler oluyor. Her yıl hep birlikte bir barış duası etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Bu nedenle de barış duasını yıllık etkinliklerimizin değişmez bir parçası olarak programımıza alıyoruz” dedi.

HUNDT: “HEPİMİZİN BİRBİRİNDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİ VAR”

Hundt sözlerini, “Lennestadt ile Çaycuma bugün bir dostluk, kardeşlik belgesi imzalamak istiyor. Ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri öncelikle toplumsal ve kamusal alanlarda başlar, daha sonra farklı alanlara doğru yayılır. Bu süreçte herkesin birbirinden bir şeyler öğrenmesi gerekir. Biz de farklı kültürlerden bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Bugün bunlara teknoloji sayesinde ulaşmak mümkün de oluyor. Ama yine de birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Bu nedenle kardeş şehir ilişkisini sürdürürken demokratik, barışçıl, hoşgörülü ve yeniliklere açık olmalı ve bunları kardeş kent ilişkisinin temel noktaları olarak görmeliyiz. Tüm bunları da zaten bugün imzalayacağımız kardeşlik belgesinde gayet güzel bir şekilde ifade ettik” diyerek sürdürdü.

HUNDT: “BU BELGEYİ SEVGİLİ BÜLENT’İN ÇABALARI SAYESİNDE İMZALIYORUZ”

İki kent arasında kültürel-ekonomik ilişkiler kurarken gelecek kuşaklara küresel ısınmanın etkisini en az şekilde aktarmak için de birlikte çalışmak istediklerini de söyleyen Hundt, sözlerini “Ekoloji bizim için çok önemli. Ekolojinin tahrip edilmesini mutlaka önlemek zorundayız. Bunu sağlamak için enerji üretim faaliyetlerinin dönüşüme uğrayarak yenilenebilir kaynaklara yönelmesini çok önemli buluyoruz. Bugün Çaycuma ile birlikte enternasyonal bir dostumuz oldu. Bu dostluk ilişkisini çok daha ilerilere taşımayı arzuluyoruz. Kardeş şehirciliğin temel ilkesi, ülkeler arasındaki siyasal konjonktüre bağlı kalmadan sürekli olarak dost kalmak olmalıdır. Bunu başarabileceğimize inanıyor, bu ilişkiye güzel bir gelecek diliyorum. Amacımız dostluğa kardeşliğe dayanan bir beraberlik sürdürmektir. Bu noktada mevkidaşım Bülent Kantarcı’ya tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum.  Sevgili Bülent, ilişkilerin bu noktaya ulaşmasında en büyük etken sensin, bugün bu kardeşlik belgesini senin sayende imzalıyoruz. Bizleri büyük bir konukseverlikle karşılayarak bağrınıza bastınız. Bize bu duyguyu yaşatan tüm Çaycuma halkına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diyerek tamamladı.

HER İKİ BAŞKAN KARDEŞ KENT NİYET BEYAN BELGESİNİ KENDİ DİLLERİNDE OKUDU

Stefan Hundt’un konuşmasının ardından her iki başkan üzerinde, “Aşağıda imzaları bulunan bizler, bugün yapılan törenle, kentlerimiz arasında son yıllarda kurulu bulunan dostane ilişkileri kararlı bir şekilde sürdürmeyi, kardeş kent olarak kurduğumuz güçlü bağları kültürler arası değişime açık ve işbirliğine yönelik Avrupa anlamında korumayı, ekonomi, ekoloji, kültür ve spor alanlarında gelişen bağları evrensel kardeşlik ilkesi ile geliştirmeyi, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve diğer kurumlar arasındaki toplumsal değişimi teşvik etmeyi taahhüt ederiz” yazılı niyet beyanı belgesini kendi idillerinde okuyarak karşılıklı olarak imzaladı.

TATAR: “ÇOK HEYECAN DUYUYORUZ”

İmzaların atılmasının ardından Almanya’daki konuşmacılar arasında ilk sözü alan Essen Başkonsolos Yardımcısı Efsane Tatar, altı yıldır kendilerinin de çok yakından takip ettiği iki kent arasındaki ilişkilerin bu noktaya ulaşmış olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, “Alman hükümetinin de bundan mutluluk duyduğunu biliyoruz. Bu anlaşmadan büyük heyecan duyuyoruz. Karşılıklı ilişkilerin ve ziyaretlerin devam etmesini diliyor, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

PROF. DR. GENCER: “DİĞER KENTLERE DE ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM”

Zoom bağlantısı söz alan Köln Elçiliği Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer ise onuşmasında, “Dört yıldan beri çok yakından takip ettiğim bu kardeş kent ilişkisinin diğer kentlere de örnek olmasını diliyorum. Hem Almanya hem Türkiye çok farklı bir kültüre, zengin ekolojik ve ekonomik kaynaklara sahip. Bu kaynakların birlikte kullanımı her iki taraf için de bir değer ifade edecektir. Bu yolda adımlar atarak ülkelerine değer katmaya çalışan her iki kentin değerli belediye başkanlarına, bu doğrultuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde ifadeler kullandı.

BARDARİ: “BU ANLAŞMANIN ÇOK DAHA BÜYÜK ANLAMLARI VAR”

Alman Sosyal Demokrat Partisi’nden Federal Milletvekili Nezahat Bardari, Türk kökenli federal bir milletvekili olarak çok sevinçli olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, “Türk Alman dostluğu ta 11. yüzyıla dayanıyor. O yıllardan beri kültürel ve ekonomik olarak hem kendimizi hem de birbirimizi zenginleştirdik. İki şehir arasında yapılan anlaşmanın, büyük siyasi gerginliklerin yaşandığı bugünlerde çok daha büyük anlamı var. Bu adım hem Türkiye, hem de Almanya için büyük bir simgedir. Bütün toplumlar arasında böyle adımların atılarak tüm dünyada barış ve kardeşliğin egemen olmasını diliyorum” dedi.

HEİDER: “DÜNYA BARIŞI ADINA SEVİNİYORUM”

Bardari’nin ardından söz alan Federal Meclis Hristiyan Demokrat Partisi Milltvekili Dr. Matthias Heider, “Yıllar süren emekler üzerine imzalanan bu belge ile iki kent arasındaki dostluk bağları çok daha derinlere inerek temelleşecek. Bundan dolayı çok mutluyum. Dünyadaki siyasi gelişmeler nedeniyle insanların bu kadar gergin olduğu şu pandemi zamanlarında,  böyle bir törenin yapılıyor olması Alman Türk ilişkilerinin gelişimine, dünya barışının sağlanmasına büyük katkı sunacaktır. Zaten NATO’dan dolayı müttefik olan Almanya ile Türkiye’nin burada yaşayan toplumla birlikte ilerilere taşınan ilişkilerinin bu anlaşma ile daha da ilerilere gideceğini düşünüyor, dünya barışı adına çok seviniyorum” dedi.

BECKEHOFF, “OLPE VALİLİĞİ OLARAK SÜRECİ DESTEKLİYORUZ”

Almanya’daki son konuşmacı olarak video konferans yöntemiyle konuşan Olpe Valisi Frank Beckehoff, “Olpe Valiliği olarak süreci yakından takip ediyor, her yönüyle destekliyoruz. Bu işin mimarı Sayın Nedim Kalembaşı’dır. İnsanın kendi doğduğu ülke ile ikinci memleketi arasında köprü kurucu olması çok değerlidir. Umarım Çaycuma ile ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ilişkiler daha da derinleşir ve bu iki ülke için, hepimiz için büyük bir kazanım olur” dedi.

TORUN: “ÇAYCUMA KANTARCI İLE BİR AVRUPA KENTİ OLDU”

Almanya’daki konuşmaların tamamlanmasının ardından Türkiye’den ilk konuşmayı CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptı. Belgenin imzalanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Torun, “Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı’nın Çaycuma’ya çok büyük hizmetleri oldu. Onun döneminde bir Avrupa kenti görünümü kazanan Çaycuma Zonguldak ilinin ve bölgenin en gelişmiş kenti haline dönüştü. Kendisini kutluyorum. Bugün atılan imzaların her iki kentin de gelişimine katkı sunacağına inanıyorum. Bu anlaşma aynı zamanda her iki ülke halkının kültürel alışverişini artırarak birbirilerini daha iyi anlamalarını sağlayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kutluyorum” dedi.

KAMİTOOĞLU: “TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ”

Konuşmacılar arasında bulunan Çaycuma Ticaret Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, “Her iki belediye başkanımızın altı yıldır yaptığı yoğun çabalarla bugün burada tarihi bir gün yaşamanın mutluluğu içindeyim. Uyum Meclisi Başkanı Nedim Kalembaşı ve iki belediye başkanına bunu sağladıkları için teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı ile Lennestadt’ı ziyaret ederek orada Siegen Ticaret Odası Başkanı Felix Hensel ile görüşme imkânı bulduk. Bu ilişkilerin kente kültürel sosyal zenginlik katacağı kesin, bunun her iki ülkenin iş dünyasına yansımasını da arzu ediyorum” dedi.

YAVUZYILMAZ: “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ İLKESİNE BÜYÜK HİZMET EDİYOR”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise yaptığı konuşmada, “Yıllar önce Zonguldak ve Çaycuma’dan Almanya’ya giden birçok kardeşimiz, emekleriyle hem Almanya’nın, hem de Türkiye’nin kalkınmasına hizmet ettiler. Almanya’nın yaşadığı sıkıntılı zamanlarda Türkiye hem sınır, hem de gönül kapılarını Alman dostlarına sonuna kadar açmıştır. Almanya da Türkiye’den gelen yurttaşlara kucak açmış ve böylece iki ülkenin kültürlerinin kaynaşmasını sağlamıştır. Ulu Önder Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi ile iki ülke arasındaki geleceği inşa ediyoruz. Bugün yapılan tören bu geleceğin inşası için önem taşıyor. Bu imzalarla birlikte bizim belediye başkanımız Lennestadt’ın belediye başkanı, Lennestadt’ın yeni belediye başkanı da Çaycuma’nın belediye başkanı olmuştur diyebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

DEMİRTAŞ: “TÜRKİYE’NİN YERİ AVRUPA’DIR”

Türkiye’deki konuşmacıların bir diğeri olan CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, “Aranızda olmaktan çok mutluyum diyerek başladığı konuşmasında, “Türkiye ile Almanya arasında perçinlenmiş ve gelişerek devam eden dostluk bağları bulunmaktadır. 1960 sonrası yapılan işgücü anlaşması ile Türkiye Almanya ilişkileri başka bir noktaya evrilmiş adeta Almanya’nın içinde ikinci bir Türkiye oluşmuştur. Almanya’da önemli bölümü Çaycumalı olan 600 bin Zonguldaklı yaşamaktadır. Bu vatandaşlarımız Almanya’yı ikinci vatanı olarak kabul etmiş Alman vatandaşlığına geçerek orayla bütünleşmişlerdir. CHP olarak Türkiye’nin yerinin Avrupa olduğunu düşünüyor ve AB’ye mutlaka girmesini hedefliyoruz. Sayın Kantarcı Çaycuma’yı bir Avrupa kentine dönüştürmüştü, bundan sonra bu sürecin daha da hızlanacağı ve Çaycuma’nın gerçek bir Avrupa kenti olacağını düşünüyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklindeki ifadelere yer verdi.

ÇOLAKOĞLU: “İKİ KENTİN KARDEŞLİĞİNİN ÇOK UZUN ERİMLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Ardından konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu Almanya’daki ve Türkiye’deki katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, “Belgenin her iki kente hayırlı olmasını diliyorum. Birbirine çok benzeyen iki kentin kardeşliğinin çok uzun erimli olacağını düşünüyorum. Lennestadt’ta açılacak Çaycuma Meydanı’nın gerek ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımı gerekse ikili ilişkilerin gelişimi açısından etkili olacağını düşünüyorum. Alman devlet adamı Bismark’ın ‘Türklerle Almanların birbirleriyle olan sevgisi hiçbir zaman sarsılmayacak kadar köklüdür’ ifadesi bizler için çok değerlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki vatandaşlarımıza ‘Mutlaka Alman vatandaşı olunuz’ sözü de önemlidir. Bu söz vatandaşlarımızın Almanya’nın asli unsuru olduğunun da göstergesidir. Kardeş kentçilik için ileride bir planlama yapılması gereklidir. Bunun karşılıklı istişarelere kurullara danışılarak yapılmasını arzu ediyorum. Dostluğumuzun uzun sürmesi temennisi ile tüm katılımcılara saygılar sunuyorum” dedi.

SIRAKAYA: “YAPILANLARDAN ZİYADESİYLE MUTLU OLDUM”

Konuşmasını Almanca ve Türkçe olarak yapan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya Almanya’da doğup orada büyümüş bir yurttaş olarak böyle bir dostluk ilişkisinin geliştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Almanya’daki birçok belediye ile Türkiye’deki bazı belediyelerin kardeş olduğunu biliyorum. Ama Çaycuma ile Lennestadt’ın ilişkilerini bu düzeye yükseltmiş olması bizler için ayrı bir memnuniyet kaynağıdır.  Hükümetler, partiler, milletvekilleri üzerinden devam eden siyasetin yereldeki organlar üzerinden yürümesi çok daha önemlidir. Çaycuma ile Lennestadt Belediyesinin bu anlamda bir köprü vazifesi görmesi de bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. AK Parti milletvekili olarak konuşmacı olduğum bu toplantıda, CHP’li milletvekillerinin de konuşmacı olarak yer alması, Türk Alman dostluğuna partiler üstü bakılması gerektiğinin çok güzel bir örneğidir. Bu dostluk bağlarının güçlenmesinin hem Almanya’da yaşayan Türk topluluğu adına, hem de Türk Alman dostluğu adına çok kıymetli olduğunu ifade ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KEÇELİ: “İLİŞKİLERE YENİ BİR BOYUT KATACAK”

Çaycuma’da görev yaptığı süre içinde Çaycuma ile Lennestadt arasındaki ilişkilerin gelişiminde büyük rol oynayan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, hem Çaycumalı hem de Lennestadtlı dostlarıyla yeniden bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu bildirerek başladığı konuşmasında, “İki kentimizin arasında geliştirdiği dostluğun kültürel, ekonomik sanatsal ilişkilere yeni bir boyut kattığına, zaten yakın olan Almanya Çaycuma arasındaki dostluğu daha da yakınlaştırdığına inanıyorum. Bu kardeş kent yapılaşmasında önemli rol oynayan Nedim Bey’i ben de şükranla anıyorum. Belediye Başkanlığından ayrılan Stefan Hundt’a bundan sonraki yaşamında, yeni seçilen Lennestadt Belediye Başkanına da yeni görevinde başarılar diliyor, herkese saygılar sunuyorum” dedi.

COŞGUN: “BU İLİŞKİ HER İKİ KENTE BÜYÜK KATKI SUNACAKTIR”

Törenin son konuşmacısı olarak söz alan Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, “Bu akşam hep birlikte umut dolu olarak bir aradayız. Bugüne gelinmesi için çok çaba harcandı, birçok görüşme yapıldı.  Bu ilişkinin her iki kent de büyük katkı sunacağı hususunda hepimiz hemfikiriz. Sosyal, kültürel, ekonomik teknik ve diğer alanlardaki gelişmelerin şehirlerimize olacak olumlu yansımalarını kısa sürede göreceğimize inancımız tamdır. İnsanlarımız, özellikle gençlerimizi birbirilerinin kültürlerini bu vesile daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar ve güzel dostluklar kazanacaktır. Şu anda havaalanımızda devam eden iyileştirmelerle sefer sayılarının artması bu ilişkilerin gelişimine olumlu katkı sunacaktır. Kardeş kent ilişkisinin kurulmasında emeği geçen belediye başkanlarımız Sayın Bülent Kantarcı ve Stefan Hundt’a, her iki belediyenin meclis üyelerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kardeş kent ilişkisinin şehirlerimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. Her iki belediye başkanının karşılıklı olarak katılımcılara teşekkür etmesi ve kısa selamlama konuşması yapmasının ardından tören sona erdi.

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Kantarcı’dan Gülşen’e Geçmiş Olsun Mesajı

Çaycuma Eski Belediye Başkanı Mithat Gülşen, dün akşam Bartın karayolunda…

29.08.2014
Cuma
Detaylar

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE’M

Bu gece 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4…

06.02.2023
Pazartesi
Detaylar

Çaycuma Belediyesi Kasım 2014 Meclis Toplantısı

Çaycuma Belediyesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesine istinaden Kasım…

04.11.2014
Salı
Detaylar

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

12.12.2023
Salı
Detaylar