ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Yayınlanma Tarihi: 01.12.2016 - Perşembe | Görüntülenme Sayısı: 121 görüntüledi

ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen varlıklar,satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

SIRA İHALE KONUSU VARLIK GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ

(TL)

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ
1 Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos/Öteyüz Mahallesi, 2545 parsel (2.710,00 m2) 10.000.- 200.- 26.07.2016

10:00

2 Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi, 25 ada 45 parsel (1.196,56 m2) 10.000.- 200.- 26.07.2016

14:00

3 Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe mahallesi, 7930 ada, 1 parsel (3.276,00 m2) 50.000.- 500.- 28.07.2016

10:00

4 Erzincan ili, Merkez ilçesi, Atatürk mahallesi, 2106 ada, 3 parsel (555,03 m2) 25.000.- 500.- 28.07.2016

14:00

5 Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Asarağaç mahallesi, 286 ada, 2 parselde 1258/2400 oranındaki hisse (570,67 m2) 25.000.- 500.- 29.07.2016

10:00

6 Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak köyü, 516 ada, 1 parsel (13.616,00 m2) 50.000.- 1.000.- 05.08.2016

10:00

7 İzmir ili, Menemen ilçesi, Ulucak köyü, 60352 ada 1 parselde 50/2400 oranındaki hisse  (63,44 m2) 2.000.- 200.- 09.08.2016

10:00

8 Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38336 ada 29 parsel (28.352,31 m2) 20.000.- 200.- 10.08.2016

10:00

9 Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada 14 parsel (66.369,27 m2) 20.000.- 200.- 10.08.2016

12:00

10 Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada 16 parsel (33.221,42 m2) 20.000.- 200.- 10.08.2016

14:00

11 Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada 20 parsel (53.413,73 m2) 20.000.- 200.- 10.08.2016

16:00

12 Çorum ili, Merkez ilçesi, Gülalibey Mahallesi, 2430 ada 1 parsel (2.023,59 m2) 25.000.- 500.- 12.08.2016

10:00

13 Hatay ili, İskenderun ilçesi, 2. Mıntıka Mahallesi, 1700 parseldeki, 1. kat 7 no.lu bağımsız bölüm 10.000.- 200.- 16.08.2016

10:00

14 Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 1016 parsel (9.810,68 m2) 500.000.- 1.000.- 18.08.2016

10:00

1-   İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2-   İhale konusu varlıklardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla varlık için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3-   İhale konusu varlıklar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-   İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Varlık, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5-   Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  Şirket son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6-   Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

7-   İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı ve işletme hakkının verilmesi yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8-    İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

 

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ÖNEMLİ DESTEK…

Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı, pandemi sürecinde kendilerine maske ve dezenfektan…

11.06.2020
Perşembe
Detaylar

93.yıl Cumhuriyet konseri

Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu 29 Ekim’e özel olarak…

31.10.2016
Pazartesi
Detaylar

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden Ana Boru Arızası Nedeniyle ;…

13.11.2023
Pazartesi
Detaylar

İtirazlar görüşüldü

Çaycuma Belediye Meclisi toplantısı ocak ayı 2. birleşimi yapıldı. Çaycuma…

21.01.2016
Perşembe
Detaylar