İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Yayınlanma Tarihi: 29.12.2022 - Perşembe | Görüntülenme Sayısı: 43 görüntüledi

İ  L  A  N

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

          

İmar Komisyonu’nun 09.11.2022 tarihli uygun görüşlü raporu üzerine; İlçenin İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nden cephe alan ve halihazırda üzerinde trafo binası bulunan tescil harici arazi hakkındaki imar planı tadilat teklifi 07.12.2022 tarih – 99 sayılı Meclis Kararımız ile onanmış olup Belediyemiz tarafından hazırlatılan plan değişikliğinin Meclisimizce onanması ile bakanlıktan UİP_671000125 şeklinde plan işlem numarası alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızın F28.a.08.d.1.d nolu paftasında Plan Değişikliği Onama Sınırı ile gösterilen alandaki plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca ilan amacıyla Belediyemiz zemin katında bulunan ilan panosuna 1(bir) ay müddetle asılması ve bunun yanında İlanın Belediyemiz yayın cihazı ile resmi internet sayfasında yapılarak duyurulması ve ayrıca 1(bir) aylık ilan süresi sonunda İlan Zaptının tanzim edilerek Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim.

29 Aralık 2022

İlginizi Çekebilecek Yazılar

ÖRF ve ADETLER

Evlenme Gelenekleri    Bayram, hıdrellez, nişan, düğün gibi herkesin birlikte…

24.11.2021
Çarşamba
Detaylar

2020 Ocak Ayı Meclis Gündemi

03.01.2020
Cuma
Detaylar

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden Ana Su Hattındaki Tadilat nedeniyle;…

13.05.2022
Cuma
Detaylar

Sevgi hava kadar, su kadar…

Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yayımladığı…

14.02.2022
Pazartesi
Detaylar