KATKI PAYI UYGULAMASI KAYNAK SIKINTISI NEDENİYLE DEĞİL, BELEDİYE YASASI HÜKMÜ

KATKI PAYI UYGULAMASI KAYNAK SIKINTISI NEDENİYLE DEĞİL, BELEDİYE YASASI HÜKMÜ

Yayınlanma Tarihi: 30.12.2019 - Pazartesi | Görüntülenme Sayısı: 52 görüntüledi

Belediyemizin, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86. maddesine dayanarak uygulamaya koyduğu Yol Harcamalarına Katılım Payları hakkında, hepimizce malum birileri kasıtlı olarak yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Çaycuma içinde ve dışında, her ortamda takdir edilen başarılı belediyecilik uygulamalarımızı karalama amacı da güden bu iftiralara vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmediğini her fırsatta göstermiştir. Hemşerilerimin her zaman güvendiğim muhteşem sağduyusu bu konuda da her türlü takdirin üstündedir. Halkımızın doğru bilgileri tarafımızdan öğrenmesini sağlamak ve sahip olduğumuz şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışı gereği bazı açıklamalarda bulunmayı görev sayıyorum.

KATKI PAYI UYGULAMASI KAYNAK SIKINTISI NEDENİYLE DEĞİL, BELEDİYE YASASI HÜKMÜ OLDUĞU İÇİN YÜRÜRLÜĞE KONMUŞTUR

Öncelikle şunu söylemek isterim. Belediyemizin kaynak arayışı nedeniyle böyle bir uygulama yaptığı bilgisi doğru değildir. Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gelirler kaleminde eskisine göre bazı sorunlar bulunsa, giderlerimiz ciddi oranda artsa da mali yapımız son derece güçlüdür. Çaycuma Belediyesi sahip olduğu tüm kaynakları düzgün, yerinde ve tasarruflu şekilde kullanmaktadır. Tüm yatırımlar bir program dahilinde, kaynağı da yaratılarak hayata geçirilmektedir. Karşılığı olmayan bir harcamanın yapılması söz konusu değildir. Yol Harcamalarına Katılım Payı, Belediye Gelirleri Kanunu’nun bir hükmüdür ve bu hüküm uyarınca işlem tesis edilmiştir. Çaycuma’da geçmiş yıllarda da uygulanmıştır.

UYGULAMA KEYFİ DEĞİL YASALDIR

Belediye Meclisimiz, 1 Haziran 2017 tarihli toplantısında, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. maddesine dayanarak “Yol Harcamalarına Katılım Payı” alınmasına karar vermiştir. Uygulamanın şekli, hesaplamaları, kapsamı, sınırları yasada belirlenen hükümler çerçevesinde yapılmıştır. Yasa, uygulamanın her aşamasını detaylı şekilde açıkladığı için idareye herhangi bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu nedenle kimilerinin iddia ettiği gibi bir keyfilik söz konusu değildir, her şey yasal çerçeve içindedir.

BİRÇOK BELEDİYE TARAFINDAN DA UYGULANMAKTADIR

“Çaycuma Belediyesinden başka uygulayan yok” sözü de bir yalandan ibarettir. Yol Hizmetlerine Katılım Payı büyükşehir ve il belediyelerinin yanı sıra, önemli ilçe belediyeleri de dahil pek çok belediye tarafından uygulamaya konmuştur, uygulamaya devam da edilmektedir. İnternette küçük bir araştırma yapıldığında uygulama yapan çok sayıda belediye adına ulaşmak mümkündür.

SÜREÇ TÜMÜYLE ŞEFFAF OLARAK İŞLEMİŞTİR

Yol Harcamalarına Katılım Payı ile ilgili çalışma yapılmasını içeren karar, 1 Haziran 2017’de Belediye Meclisimizin herkese açık toplantısında alınmış, diğerleri gibi bu toplantı da ilçe merkezindeki dev ekranla, internet üzerinden yayımlanarak tüm dünyadan izlenmesi sağlanmıştır. Belediye personelimiz üzerinde iki yıl çalışıp kanunun öngördüğü şekilde hesaplamaları yaparak, 3,515 vatandaşımıza farklı miktarlarda tahakkuk çıkarmıştır. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından uygulama dönemi, ödeme şekilleri ve tarihleri, Belediye Meclisimizin Temmuz 2019 ayı toplantısında oy birliğiyle karar altına alınarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla süreç herkesin önünde şeffaf bir şekilde işlemiştir, gizli hiçbir detayı yoktur.

DOĞALGAZ ŞİRKETİNİN KAZDIĞI YOLLARIN ONARIM BEDELİ SEMBOLİK DÜZEYDEDİR

Herkesin yakından takip ettiği gibi elektrik ve doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle ilçemizin kazılmadık yeri kalmamış, kazılan tüm yollarla birlikte yağmursuyu toplama, kanalizasyon, iletişim altyapısı da yeniden yapılmıştır. Bu yolların bedelinin ilgili şirketlerce ödendiği şeklinde yayılmaya çalışılan bilgi doğru değildir. Doğalgaz dağıtım şirketinin taahhüdü yolun yalnızca kazılan bölümünün onarımı içindir. Bu nedenle ödenen bedel sembolik denecek bir düzeydedir.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNİN BİR TAAHHÜDÜ YOKTUR

Elektrik iletim hatlarının yeraltına alınması çalışmalarının doğalgaz çalışmalarıyla eşgüdüm içinde yapılması için tarafımızca büyük çaba harcanmıştır.  Bu çabalarımız sonucunda elektrik altyapısının büyük bölümü,  son derece hızlı şekilde yenilenen ilçemizde elektrik kesintileri büyük oranda düşmüş, bu alandaki şikâyetler böylece en aza inmiştir.  Yoğun çabalarımızla eşgüdümün büyük oranda sağlanması sonucu yolların yeniden kazılması gereği ortadan kalktığı için ciddi bir tasarruf da sağlanmıştır. Öte yandan elektrik dağıtım şirketinin kazdığı yollarla ilgili Belediyemize herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Çünkü Belediyemiz yatırımın hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için tazminat istemeyeceğine dair teminat vermiştir. Böyle olmasaydı, bu yatırımların yapılması mümkün olmayacaktı.

YAPILAN YOLLAR AVRUPA STANDARDI DÜZEYİNDEDİR

Yılların ihmaline son vermeyi amaçlayan Belediyemiz 2014 yılından itibaren yoğun bir şekilde yol yenileme çalışması yapmış, tarihinde görülmedik boyutta yeni imar yolları açmıştır. Belediyemiz teknik personelinin geliştirdiği engelsiz yol tasarımıyla yeniden yapılan yollar, gerek işçiliği, gerek tasarımıyla Avrupa standardı düzeyindedir. Başta engelliler olmak üzere vatandaşlarımızın yaşamına sağladığı kolaylık ve sunduğu görsellikle şehircilik alanındaki uzman kuruluşlardan büyük beğeni almış, birçok yerde örnek gösterilmiştir. Altında ciddi bir emek ve tasarım gücü olan yollar, kattığı estetik değerle, Çaycuma’nın yenilenen yüzünü de simgelemektedir.

YOLLAR, İMAR KANUNU’NUN 18. MADDESİYLE ELDE EDİLMİŞTİR

Belediyemiz tüm işlemlerini yasalar çerçevesinde yapmaktadır. Kaynağını yasadan almayan ikili anlaşmalar ve nereye harcandığı belli olmayan bağışlarla yapılan uygulamalar dönemi tümüyle sona ermiştir. İmar Kanunu’nun 18. maddesi, belediyelere yol, park, okul, ibadethane gibi ortak kullanım alanları için arsa temin etme yetkisi ve görevi vermiştir. İlçemizdeki mevcut yollarla açılması planlanan imar yollarının özel mülkiyete konu olan bölümleri, kanunun bu maddesinin hakkaniyetli şekilde uygulanmasıyla elde edilmiştir. Dolayısıyla bu gibi yerlerin Yol Harcamalarına Katılım Payına konu olmasında herhangi bir yanlışlık yoktur. Son derece istisnai olan rızaen terkler sanki büyük bir yekûn tutuyormuş gibi yapılan yorumlar doğru değildir.

VATANDAŞLARIMIZIN BELEDİYEMİZ VE BAŞKANINA ELDE EDİLEN GELİRLERİN DOĞRU OLARAK KULLANILACAĞINA DAİR İNANCI TAMDIR

Vatandaşlarımızın Belediyemiz ve Başkanına elde edilen gelirin doğru ve yerinde kullanacağına dair güveni tamdır. Art niyeti her tavrından belli ve Belediyemize düşmanca tutum takınan bir kaç kişinin bu güveni sarsması mümkün değildir. Nitekim daha tebligatlar tamamlanmadan vatandaşlarımız yüzde yirmi beş indirimden de yararlanarak, 27 Aralık 2019 itibariyle, 737.889 lirayı veznelerimize yatırmıştır. Diğer vatandaşlarımızın da tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde, katkı paylarını ödeyerek yüzde yirmi beş indirimden yararlandıklarını görmek bizi sevindirmektedir.

UYGULAMA SOSYAL ADALETİN SAĞLANMASINA DA KATKI SUNMAKTADIR

Katılım payı yapılan harcama ve emlak değerleri üzerinden hesaplanmaktadır. Emlak değeri yüksek olan ya da birden fazla gayrımenkulü bulunan mükelleflere, doğal olarak, daha yüksek oranda tahakkuk çıkmaktadır. Yüksek değerli gayrimenkule sahip vatandaşlarımızın, emlak değerinin yüzde ikisini aşmayan bir bedeli, iki yıl içinde, dört taksitte ödemesi beklenen bir husustur. Uygulama, yüksek değerli gayrimenkulü olanların daha çok, düşük değerli gayrimenkulü olanların daha az vergi vermesini sağladığı için adil ve hakkaniyetlidir. Ayrıca sosyal adaletin sağlanmasına da katkı sunan uygulama sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile de son derece uyumludur.

ÇAYCUMA HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Belediyemiz kendisine yönelen -az sayıda da olsa-  kötü niyetli girişimlere karşın, hizmet yarışını, halkımızla kol kola sürdürmektedir. Maksatlı olarak yayılan bilgilere itibar etmediğini sevinçle müşahede ettiğimiz vatandaşlarımızın her konuda olduğu gibi bu konuda da doğru bilgilere Belediyemizden ulaşması mümkündür. Çok sayıda vatandaşımızın daha tebligatlar bitmeden katılım paylarını veznelerimize yatırmış olması Belediyemize olan güvenlerinin tam olduğunu göstermektedir. Tüm provokasyon girişimlerine karşın sağduyusunu koruyan Çaycuma halkına çok teşekkür ediyorum.

2020 ÇAYCUMA’NIN YILI OLACAK

Bu vesileyle vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2020 Çaycuma’mızın yıldızının daha çok parlayacağı bir yıl olacak. Daha çok çalışacağız ve Çaycumalıların gurur duyacağı, Çaycumalı olmayanların imrenip gıptayla bakacağı bir kent olacağız. Yeni yıl, bizim yılımız olacak. Herkese bir kez daha mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyor, saygılar sunuyorum.

 

Bülent KANTARCI

Çaycuma Belediye Başkanı

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar

İşçilere çifte bayram

Çaycuma Belediyesinde bayram öncesi hem maaşlarını hem ikramiyelerini alan işçiler…

09.09.2016
Cuma
Detaylar

İstasyon Mahallesine Park Projesi

Çaycuma Belediyesi İstasyon Mahallesi Tren Garına projelendirdiği park projesine başladı….

13.11.2015
Cuma
Detaylar

KAMİL ESEN’İN CENAZESİ

İLÇEMİZ GEMİCİLER MAHALLESİ’NDEN, MUZAFFER ESEN’İN AĞABEYİ, GÜLTEN, NURTEN, ERCAN, ERTAN…

08.05.2024
Çarşamba
Detaylar

3 Bin Kişiye Aşure İkram…

Çaycuma Belediyesi’nin düzenlediği her yıl geleneksel hale getirilen Aşure etkinliğinde…

14.11.2014
Cuma
Detaylar