Yedi yıldır aşkla ve şevkle Çaycuma’mız için çalışıyoruz

Yedi yıldır aşkla ve şevkle Çaycuma’mız için çalışıyoruz

Yayınlanma Tarihi: 01.03.2021 - Pazartesi | Görüntülenme Sayısı: 185 görüntüledi

Yedi yıldır aşkla ve şevkle Çaycuma’mız için çalışıyoruz. Bazılarının aklına bile gelmeyecek büyük projelerle “Kolay ve rahat yaşanacak” bir kenti hep birlikte oluşturuyoruz. Halkımızın bize sağladığı kaynakları ve olanakları kılı kırk yaran bir titizlikle koruyoruz. Paramızı ve varlıklarımızı, peşkeş çekmek bir yana, hurdasını bile değerlendiriyor, Allah’ın kuluna yedirmiyoruz. Hiç kimse Çaycuma Belediyesinden sebepsiz yararlanamıyor. Belediye mülklerini gözümüz gibi koruyoruz. Atıl bırakmak veya satmak bir yana kaynak yaratıcı projelerle geliştiriyoruz.

 

BELEDİYEMİZ BİR ÖĞRETİM KURUMUNA DÖNÜŞTÜ

Belediye bünyesinde korunan ve/veya kollanan olmadığı gibi itilip kakılan da yok. Personelimiz bir ordu gibi, görevi ve yeteneği doğrultusunda, hiçbir belediyeye nasip olmayan bir verimle çalışıyor. Toplam 150 kişiyle başladığımız hizmet kervanı, geçen süre içinde 70 kişinin emekli olduğu hesaba katılırsa, 250’nin üzerinde ilaveyle devam ediyor. Sadece, dönemimizde kurulan üretim şirketinde 80’e yakın çalışan var. Eleman alımlarında mesleki özellik haricinde sadece “liyakat” ve “ahlak” dikkate alınıyor. İki üç mühendisi olan kadromuz, mimar, mühendis, yüksek mühendis, harita mühendisi, peyzaj mimarı, iktisatçı, topoğraf, tekniker, teknisyen, uzman gibi onlarca nitelikli eleman ilavesiyle gıpta edilecek kurumsal yapıya koşuyor. Projeleri kendisi üretiyor, uygulamalarını kendisi yapıyor. Dahası, çevreye bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Geldiğimizde arşivi dahi bulunmayan Belediyemiz şimdi bir öğretim kurumu oldu adeta.

 

ÇIKAR GRUPLARINA ÖDÜN VERMEDEN ÇALIŞIYORUZ

Yedi senedir hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi kollamadan, adaletle ve dirayetle hizmet yapıyoruz. Çaycuma’nın her noktasına ihtiyacı olan hizmetleri dengeli bir biçimde ve örneği daha önce yaşanmamış hızla ve beceri ile götürüyoruz. Özellikle Çaycuma’nın, yıllardır her tarafından gagalanmış ve perişan edilmiş mevcut İmar Planı’nı ilk iki yıl içinde, geniş bir dayanışma ve işbirliği ile baştan aşağı elden geçirdik. Ardından yoğun imar uygulamaları ile mümkün olan en güzel kentleşmeyi geri dönülmez bir biçimde, çıkar gruplarına ödün vermeden gerçekleştirerek, bir devrime imza attık.

 

GELDİĞİMİZDEN BERİ CANLI YAYIN YAPIYORUZ

Çaycuma Belediyesi İmar Müdürlüğünün herkese eşit yaptığı uygulamalar; omurgalı, dirayetli, vizyoner tutumuyla yapılmasını sağladığı içinde kapalı araç ve bisiklet parkları, yağmur suyu depolama sistemleri olan binalar okullarda ders olarak okutulacak nitelikte.  Ekiplerimiz, prıl pırıl araç ve gereçler, makineler ve gerekli ekipmanları ile her yere yetişiyor. Betonunu, kent mobilyalarını kendisi üretiyor. Sayfalara sığmayacak kadar çok sayıda ve nitelikli hizmetleri yerine getiriyor, sadece

Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel hizmetlerini, en modern ortamlarda halkımıza sunuyor. Saydamlıkta da bizimle kimse yarışamaz. Şimdilerde ancak moda olan “Canlı Yayın”ları biz 7 yıldan beri yapıyoruz.

 

SAYGIN ÇEVRELERDEN GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN ÖVGÜLERE MAZHAR OLMAKTAYIZ

Özetle, Çaycuma Belediyesi emsali az görülen uygulamalarla kabuk değiştirmiş, çağa ayak uydurarak bambaşka bir yapıya bürünmüştür. Gelişmelerden hemşerilerimiz çok büyük oranda keyif duymakta, çalışmalarımızı merakla ve ilgiyle izlemektedir. Kent dışındaki otoritelerin, saygınlığı tartışılmayacak çevrelerinn göğsümüzü kabartan övgülere mazhar oluyoruz. Elbette, memnun olmayanlar, çıkar bekleyip bulamayanlar da var. Ruh halleri gereği ne yapsak beğenmeyenler de olacaktır. Sayıları bir elin parmağını geçmeyen bu şahısların dikkate almaya değmeyeceğini halkımız biliyor. Zaman zaman fırsatçılık yaparak leke çalmak isteyen bu tipler, olmayan bir şeyi varmış gibi sunup pireyi deve yaparak sansasyon yapma gayretine giriyorlar.

 

HEMŞERİLERİMİZ KARA PROPAGANDAYA İTİBAR ETMİYOR

Şu sıralarda, gazetelerde, malum bir iki kişinin gerçeğe aykırı beyanlarına dayalı, Belediyemizi hedef alan haberler yayımlandı. Belediyemizin görüşü alınmadan yapılan “imalat haberleri”, aynı çevreler sosyal medyada kampanyalara dönüştürmeye çalışsa da, sağduyulu vatandaşlarımızın aldığı tutum sayesinde hevesleri kursağında kaldı. Çaycuma Belediyesinin son yıllarda yaptığı hizmetlerle kente kazandırdığı değerin bilincinde olan hemşerilerimiz, bu kara propagandaya itibar etmediği gibi, çağdaş bir kent yolunda elde edilen kazanımları korumak için kahir ekseriyetle, Belediyemizin yanında yer aldı. Öncelikle kentlilik ruhu ve bilincinin gelişimi açısından da önemli gördüğümüz bu kadirşinas davranışlarından ötürü aziz hemşerilerimize teşekkür ediyor, kamuoyunun doğru bilgilere ulaşabilmesi açısından aşağıdaki açıklamaları zorunlu görüyoruz.

 

SEDDE PROJESİNİN UYGULANMASI İLE KIYI KENAR ÇİZGİSİ ÖTELENİNCE YENİ BİR PLANLAMA İHTİYACI DOĞDU

Bir haber ajansı tarafından servis edildiği için, birçok gazete ve internet sitesinde yer alan Belediye Evleri’nin önünde yeşil alanın imara açıldığı bilgisi gerçek dışıdır. Çünkü orası imar planlarında hiçbir zaman yeşil alan olarak yer almamıştır. 2017 yılında yapılan düzenleme öncesindeki planda “yol” olarak görünmektedir. 2017’de DSİ, Filyos Çayı’nın Bakacakkadı köprüsünden, Çaycuma köprüsüne kadar olan bölümünde taşkın önleme projesi yapmış, Kıyı Yönetmeliğindeki, “Sedde yapılması halinde, ‘Kıyı Kenar Çizgisi’ sedde ekseni olarak kabul edilir” hükmü uyarınca çizgi yeniden belirlenmiştir. Nehir tarafında doğru kayan çizgi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce de onaylanarak ilgili kurumlara bildirilmiştir. Takip ve gayretimizle sonuçlanan yeni duruma göre, sınırlarımız içinde kalan 3 kilometrelik sahil şeridinde, habere konu olan alanın da içinde bulunduğu 15 paftada gerekli düzenlemeler yapılmış, paftalar, 05.04.2017’de, Belediye Meclisimizde, oy birliğiyle onanmıştır.

 

ALAN DÜZENLEMEDEN ÖNCEKİ İMAR PLANIMIZDA DA YEŞİL ALAN OLARAK GÖRÜNMEMEKTEDİR

Onanan paftalar 26.04.2017’de askıya çıkarılıp, 29.05.2017’de indirilmiş, habere konu olan bölümle ilgili belediyemize intikal eden herhangi bir itiraz olmamıştır. Konu 05.07.2017 tarihli Belediye Meclisi toplantısında görüşülmüş, yapılan düzenleme, oy birliğiyle kabul edilerek kesinleşmiştir. Buna göre, bahse konu alanda önceki planda görünen “yol”, kıyı kenar çizgisi ile birlikte nehir tarafına ötelenmiş, daha önceden ırmak yatağı olan bu alan tapulu araziye dönüşmüştür. Teknik bir çalışma ile Belediyemize kazandırılan alan, Belediye ve Vadi Evlerinin devamı olarak “konut alanı” olarak planlanmıştır. Bu izahtan da anlaşılacağı gibi burası, “yeşil alan” değildir. Ayrıca mülkiyeti belediyemize ait olduğu için düzenleme ile herhangi kişi ya da çevreye çıkar sağlanması da söz konusu değildir. Dolayısıyla bir yeşil alanın imara açıldığını söylemek cehaletin değilse art niyetin ürünüdür.

 

İMAR PLANIMIZDA, AKTİF YEŞİL ALAN, MEVZUATIN 2,5 KATIDIR

Konunun, düzenlemelerin yapılmasının üzerinden neredeyse 4 yıl geçtikten sonra, üstelik ortada somut bir çalışma yokken gündeme getirilmesi arkasındaki niyetin bir diğer göstergesidir. Kaldı ki, Mekânsal Planlar Yönetmeliği’nde belediye ve mücavir alanları içinde aktif yeşil alan miktarı, kişi başına, 10 metrekare olarak belirlenmiştir. Belediyemizce yapılan İmar Planı Revizyonu’ndaysa, bu rakam 24 metrekaredir. Yeşil alan konusunda standardı bu kadar yüksek olan, hayata geçirdiği iklim dostu projelerle ülkeye örnek gösterilen Belediyemizin, bu şekilde suçlanması akla da, izana da aykırıdır.

 

BELEDİYE EVLERİ, YAPILDIĞI YILLARDAKİ KIYI KENAR ÇİZGİSİNE AYKIRIDIR VE HALEN OTURMA İZNİ YOKTUR

Dahası, şu andaki Belediye Evlerinin, Belediye Kompleksinin, spor tesislerinin, kültür merkezinin, DOKAP tarafındaki sitelerin, Paşa İş Merkezinin ve köprüye kadar civardaki bütün binaların bulunduğu alanlar eski ırmak yatağıdır. İlçe merkezine son yıllarda gelenler bilmeyebilir, ama elli yaşının üstünde olan Çaycumalılar gayet iyi hatırlarlar, Belediye Evleri, yapıldığı yıllardaki kıyı kenar çizgisine de aykırıdır ve halen oturma izni yoktur. Yapımında var olan ve günümüze uzanan sıkıntılar halen de sürmektedir.

 

IRMAK ÇEVRESİNDEKİ PLANLI ALANDA KONUT ALANINI ORANI BİNDE 8’DİR

Öte yandan Filyos Çayı’nın sedde içine alınmasıyla elde edilen alanlar, bölgedeki diğer idarelerce konut ve sanayi kullanımlarına açılırken, Çaycuma Belediyesinin ırmak çevresindeki planlı alanında, üzerindeki yoğun baskıya karşın, sanayi kullanımına hiç yer verilmemiş, konut alanı ise % 0,8 gibi bir düzeyde kalmıştır. İmar planı değişikliği ile bölgede kanal alanının daralması ile açığa çıkan alanlar önemli ölçüde sosyal tesis alanlarına dönüştürülmüş, özellikle kentin günübirlik ve turizm potansiyelini öne çıkarmaya yönelik olarak turizm alanları geliştirilmiştir. Yüzde 44’ü ırmak yatağı olarak hesaplanan alanda, rekreasyon alanı ile yolların toplamı yüzde 39’dur.  Bu rakamlar ortada iken Çaycuma Belediyesinin yeşil alanları imara açmakla suçlamak ancak vicdan yoksunluğuyla izah edilebilir.

 

PLANLI ALANLARDA RESMİ KURUM ALANI OLUŞTURULMASI DA ZORUNLUDUR

İmar planları, kentin her türlü ihtiyacını karşılamak için bütünlüklü olarak düşünülmesi gereken çalışmalardır. Konut, rekreasyon, park, spor alanları kadar resmi kurum, cami, ticaret, sosyal tesis gibi sayılmayacak kadar çok kullanımlar için de yer ayrılması, belirlenmiş kriterlere göre zorunludur. Bu amaçla Yaşam Park çevresinde de bu tip kullanımlar için yerler belirlenmiş durumdadır. Bunlardan biri de Külliye diye de isimlendirilen, içinde caminin de olduğu ahşap yerleşkedir. İlçemize katacağı değerin yanı sıra ülkemizde cami mimarisine yeni bir soluk da olacak Yaşam Park Camisi ve yerleşkesinin yapıldığı yer tarım alanı değildir. Önceki planda ırmak yatağı olarak görünmektedir ve sedde çalışmalarıyla elde edilmiştir.  Bu şekilde elde edilen alanların sahibinin Hazine olduğu unutulmamalıdır. Eski yatağın sulak alanı “göl” olarak korunmuştur. Hal böyleyken “Tarım alanına cami yapılıyor” diye feveranda bulunmak, Çaycuma’nın topografyası konusunda da hiçbir şey bilmemek anlamına gelmektedir.

 

AĞAÇLARI KORUMAK İÇİN YOL PROJELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Belediyemizi suçlamak için başka bir şey bulamamanın acizliğiyle, her türlü donanım, bilgi ve ehliyete sahip ekiplerimizce yapılan budamaları bile “ağaç katliamı” olarak sunan çevrelerin “saçma” sözcüğüyle bile açıklanmayacak ithamları hayret vericidir.  “Çamur at izi kalsın” türünden iftiralarla sonuç alacağını sanan zevatın, Çaycuma Belediyesinin, pek çok yerde yaptığı gibi, o ağaçları korumak için yol projesini değiştirdiğini, refüjdeki ağaçların dizilimine bakarak anlayamamış olmasını anlayışla karşılıyoruz. Ancak Belediyemize ve Başkanımıza karşı kin ve garez dolu bu kişilerin, Çaycuma’ya, yalan, iftira ve ağız kalabalığıyla yön veremeyeceklerini de artık öğrenmelerini istiyoruz.

 

TARIM ALANLARININ İMARA AÇILDIĞI BİLGİSİ YANLIŞTIR

Yine aynı çevrelerin Çaycuma Belediyesinin tarım alanlarını imara açtığı yönündeki ifadesi hezeyandan ibarettir. Belediyemizin başta Pehlivanlar Mahallesi olmak üzere kentin büyük bölümünde oluşturduğu yeni imar alanları, daha önce konut olanı olarak planlanan ancak önceki yönetimlerce yapılamayan imar uygulamalarının tamamlamasıyla ortaya çıkarılmıştır. Çaycuma’da, 2009 yılından bu yana tarım dışı kullanım için izin istenen herhangi bir alan olmadığı gibi, daha önceden izni alınanların planlaması da henüz tamamlanmamıştır. Öte yandan kentin gelişimine paralel olarak koşulların zorunlu kılması sonucunda, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, mevcut alanlara değişik fonksiyonlar yüklenebilir. Öfkeden gözü dönmüş kimileri farkında bile olmasa da, belediyelerin, belde halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, onlar için sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak, yaşam kalitesini artırmak, yeni gelişim alanlarını çağdaş kent yapım kurallarına göre oluşturmak gibi görevleri bulunmaktadır.

 

KENTİ GELECEĞE HAZIRLAMAK BELEDİYELERİN GÖREVİDİR

İmar planları, kapsadığı alanın, coğrafi, demografik, ekonomik, kültürel, sosyal verileri ve belirlenen ihtiyaçlara göre hazırlanmış hukuki evraklardır. Kentsel işlevler arasında olanaklar ölçüsünde belde halkına en iyi çözüm yolları sağlamayı amaçlar. Kentin kendine özgü yaşam kültürü, nüfusu, çevre bağlantıları, sosyal ve kültürel ihtiyaçları, göz önüne alınarak hazırlanır. Ayrıca planlı gelişim,  çağdaş kentçiliğin temelidir. Çaycuma Belediyesinin mevcudun iki katı kadar nüfusu yerleştirebilecek bir alanı çağdaş şehirciliğin tüm kurallarına göre, -kimi konularda bunu aşacak şekilde- hukuki sorunları da çözerek planlaması, başlı başına bir başarı hikâyesidir. Kentin fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerlerini korumak, koruma ve kullanma dengesini sağlayarak geliştirmek, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve geleceğe hazırlamak belediyelerin en önemli görevleri arasındadır. Belediyemize karşı karalama kampanyası yürüten kişilerin gelecek planlaması kavramına bile karşı görüş beyan etmesi, kendi dünya görüşlerini inkâr edecek kadar gözlerinin döndüğüne işarettir.

 

TÜM BU KAMPANYALAR NAFİLEDİR

Belediyemiz “Çaycuma değişiyor” sloganıyla çıktığı yolda, büyük mesafeler kat etmiş, yaptığı örnek uygulamalarla 27 bin nüfuslu bir ilçeyi, 85 milyonluk ülkeye ilham veren bir kent haline dönüştürmüştür. Sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Belediyemiz hiç bir zaman popülizm ucuzluğuna da kaçmamıştır. Tüm çalışmalarda toplumsal faydayı gözetmiş, kamu yararı en önemli ilkesi olmuştur. Birçok ilki hayata geçirerek belediyecilikte ekol haline gelen Çaycuma Belediyesi, kentimizi herkesin içinde yaşamaktan daha da mutlu olduğu bir belde haline getirmek için çalışmalarına artan bir ivmeyle devam edecektir. Yalan ve iftira ve karalamalarla yapılan kampanyalar nafile olduğu kadar Belediyemizi durdurması mümkün de değildir. Çünkü Çaycuma Belediyesinin arkasında Çaycuma halkı ve onların onlarca yıldır biriken özlemleri bulunmaktadır.

 

 

Bülent KANTARCI

Çaycuma Belediye Başkanı

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar

16 köye daha çocuk parkı

16 köye daha çocuk parkı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı…

04.05.2023
Perşembe
Detaylar

HATİCE KABUK’UN CENAZESİ

İLÇENİN GEMİCİLER MAHALLESİ’NDEN; MEHMET, İBRAHİM, MUSTAFA, NEFSE, FATMA, AZİZE VE…

27.12.2021
Pazartesi
Detaylar

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden

Ana Boru Arızası Nedeniyle ; Yeni Mahallenin; Hürriyet Caddesi, Kurtuluş…

21.07.2023
Cuma
Detaylar

Kurban Bayramı Süresince

Tüm Otoparklar Ücretsizdir… ÇOMBÜS seferlerimiz bayramda da hizmetinizde… Mekik ve…

23.09.2015
Çarşamba
Detaylar