Birim Müdürlüklerimiz

Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bilgi İşlem
Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Şefliği

İtfaiye
Müdürlüğü

Mali Hizmetler
Müdürlüğü

Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü

Temizlik İşleri
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Zabıta
Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü