ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayınlanma Tarihi: 20.09.2023 - Çarşamba | Görüntülenme Sayısı: 103 görüntüledi

İ L A N
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İlçenin Çay Mahallesi’nde kain, Belediyemiz İmar Planının Halihazırda
Uygulanmakta olunan F28.a.07.a.3.d ve F28.a.07.a.4.c nolu paftalarında yer alan
Ada:620 Parsel:1-2-3, Ada:621 Parsel:1,2 ve Ada:622 Parsel:1 Belediyemiz
tarafından hazırlanmış ve Tapu Kütüğüne 06.11.2018 tarih 7720 sayılı yevmiye
ile tescil işlem tamamlanan 3194 sayılı İmar kanunun 18. Maddesi uygulaması
sonucu oluşmuştur. Ancak söz konusu 18. Madde uygulaması Zonguldak İdare
Mahkemesinin 2018/739 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
Bu nedenle Çay Mahallesi’nde kain, Ada:620 Parsel:1-2-3, Ada:621
Parsel:1,2 ve Ada:622 Parsel:1 noda kayıtlı taşınmazları için hazırlanan geri
dönüşüm cetvelleri ile birlikte Tapu-Kadastroda Ada:82 Parsel:7-8-9-10-11-15-
16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-29-30-31-33-34-35-37-38-39-40-41-42-44-45-
89-90-91, Ada:620 Parsel:1-2-3, Ada:621 Parsel:1,2 ve Ada:622 Parsel:1 noda
kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızın
F28.a.07.a.3.d / F28.a.07.a.4.c nolu paftalarına göre 3194 sayılı İmar Kanunun
18’inci maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik ve
3366-3290 sayılı yasalarla değişik 2981 sayılı yasanın Ek-1 maddesi uyarınca
hazırlanan Parselasyon Planının ve Parselasyon Planı ile birlikte düzenleme
işine ait tüm belgelerin (Özet Cetveli – Tahsis Cetveli – Dağıtım Cetveli) 3194
sayılı İmar Kanunun 19’uncu maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri
Hakkında Yönetmeliğin 25’inci maddesi uyarınca 21.12.2022 tarih – 204 sayılı
Encümen Kararı ile birlikte ilan amacıyla Belediyemiz zemin katında bulunan
ilan panosunda 1(bir) ay müddetle askıda kalacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur. 20.09.2023

İlginizi Çekebilecek Yazılar

İBRAHİM KALAYCI’NIN CENAZESİ

FİLYOS BELDESİ’NDEN, MERHUM ALİ VE RABİA KALAYCI’NIN OĞULLARI, SABAHAT ÇELEBİ,…

10.11.2022
Perşembe
Detaylar

TPAO Genel Müdürü Melih Han…

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı’yı…

15.03.2021
Pazartesi
Detaylar

HAYRETTİN ALTAN’IN CENAZESİ

İLÇEMİZ KIZILBEL KÖYÜ’NDEN, MEHMET, CELAL, NECMETTİN VE İLÇEMİZ ESNAFLARINDAN ŞABAN…

07.10.2023
Cumartesi
Detaylar

ÜNAL AKSU’NUN CENAZESİ

DEVREK EŞRAFINDAN; HUZUR ARİFOĞLU’NUN ANNESİ, DOĞAN ARİFOĞLU’NUN KAYINVALİDESİ, OZAN VE…

11.06.2022
Cumartesi
Detaylar