ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayınlanma Tarihi: 20.09.2023 - Çarşamba | Görüntülenme Sayısı: 192 görüntüledi

İ L A N
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İlçenin Çay Mahallesi’nde kain, Belediyemiz İmar Planının Halihazırda
Uygulanmakta olunan F28.a.07.a.3.d ve F28.a.07.a.4.c nolu paftalarında yer alan
Ada:620 Parsel:1-2-3, Ada:621 Parsel:1,2 ve Ada:622 Parsel:1 Belediyemiz
tarafından hazırlanmış ve Tapu Kütüğüne 06.11.2018 tarih 7720 sayılı yevmiye
ile tescil işlem tamamlanan 3194 sayılı İmar kanunun 18. Maddesi uygulaması
sonucu oluşmuştur. Ancak söz konusu 18. Madde uygulaması Zonguldak İdare
Mahkemesinin 2018/739 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
Bu nedenle Çay Mahallesi’nde kain, Ada:620 Parsel:1-2-3, Ada:621
Parsel:1,2 ve Ada:622 Parsel:1 noda kayıtlı taşınmazları için hazırlanan geri
dönüşüm cetvelleri ile birlikte Tapu-Kadastroda Ada:82 Parsel:7-8-9-10-11-15-
16-17-20-21-22-23-24-27-28-29-29-30-31-33-34-35-37-38-39-40-41-42-44-45-
89-90-91, Ada:620 Parsel:1-2-3, Ada:621 Parsel:1,2 ve Ada:622 Parsel:1 noda
kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızın
F28.a.07.a.3.d / F28.a.07.a.4.c nolu paftalarına göre 3194 sayılı İmar Kanunun
18’inci maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik ve
3366-3290 sayılı yasalarla değişik 2981 sayılı yasanın Ek-1 maddesi uyarınca
hazırlanan Parselasyon Planının ve Parselasyon Planı ile birlikte düzenleme
işine ait tüm belgelerin (Özet Cetveli – Tahsis Cetveli – Dağıtım Cetveli) 3194
sayılı İmar Kanunun 19’uncu maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri
Hakkında Yönetmeliğin 25’inci maddesi uyarınca 21.12.2022 tarih – 204 sayılı
Encümen Kararı ile birlikte ilan amacıyla Belediyemiz zemin katında bulunan
ilan panosunda 1(bir) ay müddetle askıda kalacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur. 20.09.2023

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Çaycuma’nın Çehresi Değişiyor

Yeni kavşaklar, modern aydınlatmalar ve bisiklet yollarıyla Çaycuma’nın çehresi değişiyor……

28.08.2014
Perşembe
Detaylar

MEHMET AYDIN’IN CENAZESİ

LÇENİN KARAPINAR BELDESİ’NDEN; ÖNCEKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI AHMET AYDIN’IN BABASI,…

27.06.2022
Pazartesi
Detaylar

ERCAN SAZOĞLU’NUN CENAZESİ

YENİCE İLÇESİ’NDEN, ZİYA BEŞEVLİ’NİN DAMADI ERCAN SAZOĞLU VEFAT ETMİŞTİR. CENAZESİ…

06.09.2023
Çarşamba
Detaylar

HAYRİ YILMAZ’IN CENAZESİ

ÇAYDEĞİRMENİ BELDESİ ERENLER KÖYÜ’NDEN, DERYA, NERMİN, NEVİN, SEVİM VE HAYRETTİN…

24.11.2023
Cuma
Detaylar