Sayın Kantarcı sosyal medya adresinden Türkiye Belediyeler Birliğine seslendi

Sayın Kantarcı sosyal medya adresinden Türkiye Belediyeler Birliğine seslendi

Yayınlanma Tarihi: 20.05.2020 - Çarşamba | Görüntülenme Sayısı: 38 görüntüledi

Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı sosyal medya adresinden Türkiye Belediyeler Birliğine seslendi: “Daha önce yaptığımız önerileri de dikkate alarak, yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir ekonomik destek paketinin bir an önce çıkartılarak uygulamaya konulması için hükümet nezdinde, belediyeler olarak çaba göstermesi için çağrıda bulunuyoruz. Gittikçe çığ gibi büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülmeyen bu büyük krizde belediyelerimizin bekleyecek ve dayanacak gücü kalmamıştır. Geciken her gün, telafisi olanaksız hizmet kayıplarına yol açacaktır.”
Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden merkezi idareden aldıkları payları azalan belediyelerin zor durumda olduğunu bildirerek, Türkiye Belediyeler Birliğine, bir ekonomik destek paketinin çıkarılması için hükümet nezdinde girişimlerde bulunması çağrısı yaptı. Kantarcı paylaşımında, “Ülkemiz ve dünya, savaş dönemleri hariç, en büyük buhranlardan birisini yaşamaktadır. Covid-19 salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal sağlığı, ekonomiyi, istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkilemekte ve zorlaştırmaktadır. Ne zaman sona ereceğinin bilinmemesi de bu etkileri ve bunlara yönelik politika geliştirilmesini güçleştirmektedir.
Bu salgın halka en yakın kamu hizmet kurumları olan belediyelerimizin bir yandan kaynaklarını önemli ölçüde azaltarak, temel hizmetlerin yürütümünü neredeyse olanaksız hale getirirken; öbür yandan çevre sağlığı, toplu ulaşım ve yoksullara yardım alanları başta olmak üzere birçok hizmet alanında maliyetleri büyük oranda artırmaktadır” dedi.
MALİYETLERİMİZ ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE KIYASLANAMAZ DÜZEYDE ARTTI
Genel vergi gelirlerinin düşmesi sonucu belediyelerimizin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payın önceki döneme kıyasla yüzde 50’den fazla oranda düşmesine yol açtığını söyleyen Kantarcı, paylaşımında, “Su ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi, su ve kanalizasyon idare ve işletmeleri ile doğalgaz şirketlerinin çalışmalarını sürdürmesini neredeyse olanaksızlaştırmıştır. Mayıs ayında il ve ilçe belediyelerinin emlak ve çevre temizlik vergi tahsilatının da aşırı düşük gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Diğer yandan gerek sokağa çıkma kısıtlamaları ve gerekse toplu ulaşımda öngörülen yolcu azalma önlemleri toplu ulaşımın zaten kendi kendine yetmeyen bütçesini, toplu ulaşımla ilgili işletmeler ve özel halk otobüsleri işletmelerinin en temel giderlerini karşılayamaz hale gelmesine yol açmıştır. Kamuya açık alanlar, belediye hizmet birimleri, toplu ulaşım araçları ve diğer birçok kamusal bina ve alanın ilaçlanması da belediyelerimizin çevre sağlığı hizmetleri maliyetlerini kıyaslanamaz biçimde artırmaktadır. İşyerlerinin kapanması veya faaliyetlerini durdurması, işten çıkarma ve ücretsiz izinler ve birçok meslek grubuna sağlık önlemleri çerçevesinde getirilen yasaklar, işsizliğin ani ve büyük oranda artmasına, dolayısıyla yaşayabilmek için acil yardım ihtiyacı bulunan vatandaş sayısının öngörülemez biçimde yükselmesine yol açmaktadır” şeklinde ifadelerle devam etti.
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN DEVREYE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ
Artan ihtiyaçların yerel olanaklarla ve zaten zor durumda bulunan vatandaşların katkılarıyla karşılanma olasılığının olmadığını söyleyen Kantarcı, “Bu arada merkezi yönetimin salgınla mücadele kapsamında, yerel yönetimleri bu darboğaz döneminde çalışabilir hale getirecek bir ekonomik destek paketi henüz uygulamaya konulmadı. Bu tablo karşısında belediyeler olarak üyesi bulunduğumuz ve ülkemizin en büyük yerel yönetim birliği olan Türkiye Belediyeler Birliğinin devreye girmesini bekliyoruz. 1945 yılında kamu yararına dernek olarak kurulmuş; 2005 yılında ise belediyeleri ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek yerel yönetim birliği haline gelmiş olan TBB’nin tüzüğü Birliğe bu görevi yüklemektedir. Şöyle ki; Tüzüğün Birliğin görevlerini belirleyen 7. maddesinin (ç) bendi ‘Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimde bulunmak ve mevzuat önerilerini geliştirmek’ görevine yer verirken, aynı maddenin (f) bendi de, ‘Yurtiçi ve yurtdışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal toplumsal olaylardan etkilenen belediyelere dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere afet ve acil durum merkezi oluşturmak’ hükümleri yer almaktadır” dedi.
GECİKEN HER GÜN, TELAFİSİ OLANAKSIZ HİZMET KAYIPLARINA YOL AÇACAKTIR
Kantarcı çağrısını, “Bu çerçevede Birliğe, daha önce yaptığımız önerileri de dikkate alarak, yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir ekonomik destek paketinin bir an önce çıkartılarak uygulamaya konulması için hükümet nezdinde, belediyeler olarak çaba göstermesi için çağrıda bulunuyoruz. Gittikçe çığ gibi büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülmeyen bu büyük krizde belediyelerimizin bekleyecek ve dayanacak gücü kalmamıştır. Geciken her gün, telafisi olanaksız hizmet kayıplarına yol açacaktır. Türkiye Belediyeler Birliği bu tarihi sorumluluğunu üstlenerek, hemen ve en etkin biçimde harekete geçmelidir” diyerek tamamladı.

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Taşınmaz Kiralama İşine Ait İhale…

13.05.2015
Çarşamba
Detaylar

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

20.10.2020
Salı
Detaylar

Mimari Tasarım Yarışması ödül töreni…

Çaycuma Belediyesinin düzenlediği Çaycuma Spor Merkezi Mimari Tasarım Yarışması ödül…

03.04.2016
Pazar
Detaylar

Çaycuma büyüledi

Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürlüğü ile Zonguldak Kent Konseyi İyi Yaşam…

15.08.2022
Pazartesi
Detaylar