50 ADET BİLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ İHALESİ

50 ADET BİLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ İHALESİ

Yayınlanma Tarihi: 28.08.2014 - Perşembe | Görüntülenme Sayısı: 291 görüntüledi

MUHTELİF YERLERE 50 ADET BİLLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

 

Çaycuma  Belediye Başkanlığından:

 

A –Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 51.maddesine göre Pazarlık Usulü yöntemi doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile İhale edilecektir.

 

Tahmini Bedel Geçici Teminat Süresi İhale Günü ve Saati Yeri İşin Türü
11.250,00 +KDV 337,50- TL 3 Yıl 03.09.2014 Çarşamba

15:00

Çaycuma İlçesi MUHTELİF YERLERE 50 ADET BİLLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ

 

B –Bu işe ait şartname dosyası Çaycuma Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 50,00-TL karşılığında alınacaktır.

 

C –İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki teminat ve tekliflerini de içeren belgeler ile birlikte ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

– Kanuni ikametgâh belgesi.

– Türkiye’de tebligat için adres belgesi.

– Tüzel ya da gerçek kişiliğin, siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

– Noterden onaylı imza sirküleri.

– Vekaleten ihaleye katılım durumunda ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.

– Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

– Gerçek kişi ise nüfus kağıdı sureti (T.C. kimlik numarasını içermek zorundadır.)

– Şartname alındısına ilişkin makbuz.

– İhale tarihi itibariyle vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname.

 

İlan olunur.

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Çaycuma Belediyesinin güneş enerjisi üretimi…

Çaycuma Belediyesinin güneş enerjisi üretimi için danışman firma olarak belirlediği…

21.12.2020
Pazartesi
Detaylar

Yazıhane İşletmecilerine Cevap (Basın Açıklaması)

Çaycuma Belediye Başkanlığı, Çağatay Yurtbay tarafından Facebook’ta üç terminal işletmesinin adı…

02.08.2014
Cumartesi
Detaylar

Su İşleri Müdürlüğünden

Su İşleri Müdürlüğünden Abone Su Arızası Nedeniyle ; Çay Mahallesinin;…

15.04.2024
Pazartesi
Detaylar

Çaycumalılar El Ele

Çaycuma Belediyesinin düzenlediği “Çaycumalılar Buluşuyor” etkinliğinde yurdun dört bir yanından…

02.05.2016
Pazartesi
Detaylar