50 ADET BİLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ İHALESİ

50 ADET BİLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ İHALESİ

Yayınlanma Tarihi: 28.08.2014 - Perşembe | Görüntülenme Sayısı: 140 görüntüledi

MUHTELİF YERLERE 50 ADET BİLLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

 

Çaycuma  Belediye Başkanlığından:

 

A –Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 51.maddesine göre Pazarlık Usulü yöntemi doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile İhale edilecektir.

 

Tahmini Bedel Geçici Teminat Süresi İhale Günü ve Saati Yeri İşin Türü
11.250,00 +KDV 337,50- TL 3 Yıl 03.09.2014 Çarşamba

15:00

Çaycuma İlçesi MUHTELİF YERLERE 50 ADET BİLLBOARD PANO KONULMASI VE İŞLETİLMESİ

 

B –Bu işe ait şartname dosyası Çaycuma Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden 50,00-TL karşılığında alınacaktır.

 

C –İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki teminat ve tekliflerini de içeren belgeler ile birlikte ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

– Kanuni ikametgâh belgesi.

– Türkiye’de tebligat için adres belgesi.

– Tüzel ya da gerçek kişiliğin, siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

– Noterden onaylı imza sirküleri.

– Vekaleten ihaleye katılım durumunda ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.

– Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

– Gerçek kişi ise nüfus kağıdı sureti (T.C. kimlik numarasını içermek zorundadır.)

– Şartname alındısına ilişkin makbuz.

– İhale tarihi itibariyle vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair taahhütname.

 

İlan olunur.

 

İlginizi Çekebilecek Yazılar

Artık Çaycuma’da Sokak Hayvanları Susuz…

Çaycuma Belediyesi, bu proje ile hayvanların sıcakları susuz kalmadan, en…

29.06.2014
Pazar
Detaylar

SATILMIŞ YEŞİLBAŞ’IN CENAZESİ

İLÇENİN ŞEYHOĞLU KÖYÜ’NDEN, ŞAKİR YEŞİLBAŞ`IN OĞLU SATILMIŞ YEŞİLBAŞ VEFAT ETMİŞTİR….

19.11.2022
Cumartesi
Detaylar

Bölge Planı’nda eğitim daha geniş…

BAKKA’nın hazırladığı 2024-28 Bölge Planı ile açıklamalarını sürdüren Belediye Başkanımız…

02.03.2023
Perşembe
Detaylar

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇAYCUMA BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSU YENİ DÖNEM ÇALIŞMALARINA 11.12.2021 CUMARTESİ GÜNÜ…

19.11.2021
Cuma
Detaylar