ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ BEYANNAME DÖNEMİ

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNDE BEYANNAME DÖNEMİ SON GÜN 29 ŞUBAT 2016

3516 sayılı “Ölçüler ve ayar kanunu” nun 9. Maddesinde, ticari amaçla kullanılan, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur. 2014 yılında damgalanmış ve 2014 tarihinde imal edilmiş damgalanmış, ticari amaçla kullanılan ölçü ve ölçü aletlerinin damga süresini doldurmuştur. 2016 periyodik muayeneleri için belediyemiz zabıta müdürlüğü birimine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

BELEDİYEYE AİT MUAYENELER

Madde 11 – (Değişik madde: 31/12/2009-27449 (4. Mülk) S.R.G Yön/6.mad.)

Ölçü ve ölçü aletlerinden;

             a) Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),

             b) Akıcı maddeler için hacim  ölçüleri,

             c) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,

             d) 5 kg'a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri,

             e) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan  maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden;

             1) Masa terazileri,

             2) Asma teraziler,

             3) Tek kollu kantarlar,

             4) İbreli teraziler,

             f) Maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (özelliksiz) elektronik tartı aletlerinin (barkodlu ve bilgisayara bağlanana bilen elektronik terazi ve tartılar hariçtir).